Profession konsul

Konsuler repræsenterer regeringer i udenlandske institutioner, såsom ambassader, for at lette det økonomiske og politiske samarbejde mellem de to nationer. De beskytter deres hjemlands interesser og yder administrativ bistand til borgere, der bor eller rejser i værtslandet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udenrigsanliggender

  Driften af en afdeling for udenrigsanliggender i en offentlig forvaltning eller offentlig organisation og dens bestemmelser.

 • Offentlig repræsentation

  De retlige og offentlige repræsentationsmetoder og -procedurer, der anvendes af regeringen under retssager eller i forbindelse med kommunikation, og de særlige aspekter ved de statslige organer, der er repræsenteret, for at sikre nøjagtig repræsentation.

 • Offentlige finanser

  Regeringens økonomiske indflydelse og funktionen af de offentlige indtægter og udgifter.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Udstede officielle dokumenter

  Udstede og certificere officielle dokumenter til nationale statsborgere og udlændinge, f.eks. pas og certifikater.

 • Skabe internationale forbindelser

  Opbygge en positiv kommunikationsdynamik med organisationer fra forskellige lande for at opbygge et samarbejde og optimere informationsudvekslingen.

 • Rådgive om offentlige finanser

  Rådgive offentlige organisationer såsom statslige organisationer om deres finansielle drift og procedurer for at sikre optimal effektivitet.

 • Tilbyde assistance til nationale borgere

  Tilbyde assistance til nationale borgere i udlandet i nødsituationer eller i spørgsmål vedrørende den nationale jurisdiktion.

 • Udvikle internationale samarbejdsstrategier

  Udvikle planer, der sikrer samarbejde mellem internationale offentlige organisationer, som f.eks. forskning i forskellige internationale organisationer og deres mål og vurdering af en eventuel tilpasning til andre organisationer.

 • Analysere problemer for at finde muligheder

  Identificere og forudse problemer med henblik på at vælge et handlingsforløb, finde frem til passende løsninger eller endog identificere muligheder for yderligere udvikling.

Source: Sisyphus ODB