Profession kundeserviceleder

Kundeserviceledere koordinerer og planlægger den daglige drift af kontaktcentre. De sikrer, at kundeforespørgsler behandles effektivt og i overensstemmelse med politikkerne. De styrer medarbejdere, ressourcer og procedurer for at forbedre bedste praksis og opnå en høj grad af kundetilfredshed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

Færdigheder

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forvalte ressourcer

  Forvalte personale, maskiner og udstyr for at optimere produktionsresultater i overensstemmelse med virksomhedens politik og planer.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Analysere forretningsplaner

  Analysere de formelle erklæringer fra virksomheder, der beskriver deres forretningsmål og de strategier, som de indfører for at opfylde dem, med henblik på at vurdere, om planen er gennemførlig, og kontrollere virksomhedens evne til at opfylde eksterne krav, såsom tilbagebetaling af et lån eller afkast af investeringer.

 • Skabe et arbejdsmiljø, der er befordrende for konstant forbedring

  Arbejde med ledelsespraksis, såsom løbende forbedring, forebyggende vedligeholdelse. Vær opmærksom på problemløsning og samarbejdsprincipper.

 • Aftale møder

  Fastsætte og planlægge professionelle aftaler og møder for kunder eller overordnede.

 • Motivere medarbejdere

  Kommunikere med medarbejderne for at sikre, at deres personlige ambitioner ligger i forlængelse af forretningsmålene, og at de arbejder for at opfylde dem.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Vurdere gennemførligheden af ny udvikling

  Undersøge udviklingen og forslag til innovation med henblik på at afgøre, om de kan anvendes i virksomheden, og om det er praktisk muligt at gennemføre dem på forskellige fronter, såsom økonomisk indvirkning, virksomhedsimage og forbrugerreaktion.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Source: Sisyphus ODB