Profession kunstnerisk leder

Kunstneriske ledere er ansvarlige for programmet for et kunstprojekt eller en kulturel organisation. De er ansvarlige for den strategiske vision, synlighed og kvalitet af alle former for kunstneriske aktiviteter og tjenester såsom teater- og danseselskaber. Kunstneriske ledere styrer også personale, finanser og politikker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Kulturelle projekter

  Formål, organisation og forvaltning af kulturelle projekter og relaterede fundraisingtiltag.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Kunsthistoriske værdier

  De historiske og kunstneriske værdier, der indgår eksempler på i ens kunstgren.

Færdigheder

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Samarbejde med kulturpartnere

  Etablere og opretholde bæredygtige partnerskaber med kulturmyndigheder, sponsorer og andre kulturinstitutioner.

 • Udvikle en kunstnerisk ramme

  Udvikle en specifik ramme for forskning, skabelse og fuldførelse af kunstnerisk arbejde.

 • Promovere arrangementer på kulturinstitutioner

  Samarbejde med medarbejdere på museer eller kunstanlæg for at udvikle og fremme deres arrangementer og programmer.

 • Give projektinformation om udstillinger

  Give oplysninger om forberedelse, gennemførelse og evaluering af udstillinger og andre kunstneriske projekter.

 • Definere kunstnerisk tilgang

  Definere din egen kunstneriske tilgang ved at analysere dit tidligere arbejde og din ekspertise, identificere komponenterne i din kreative signatur og tage udgangspunkt i disse undersøgelser for at beskrive din kunstneriske vision.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Organisere kulturelle arrangementer festivaler og udstillinger

  Afholde arrangementer samarbejde med lokale interessenter, som fremmer lokal kultur og kulturarv.

 • Repræsentere kunstnerisk produktion

  Repræsentere den kunstneriske virksomhed eller produktion uden for dine daglige aktiviteter. Holde kontakt med værter og deres team. Hjælpe med direkte rundvisninger.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Lede et kunstnerisk team

  Lede og instruere et komplet team med den nødvendige kulturelle ekspertise og erfaring.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Arbejde med kulturspecialister

  Anmode om bistand fra andre fagfolk og specialister i og uden for organisationen med henblik på at bidrage til aktiviteter og tilvejebringe dokumenter for at forbedre offentlighedens adgang til samlinger og udstillinger.

 • Overvåge aktiviteter

  Overvåge en kunstnerisk organisations aktiviteter.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Koordinere kunstnerisk produktion

  Føre tilsyn med den løbende koordinering af produktionsopgaverne, således at organisationen er i overensstemmelse med de ønskede kunstneriske og forretningsmæssige politikker og med henblik på at præsentere produktioner med en ensartet identitet for offentligheden.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Definere kunstnerisk vision

  Løbende udvikle og definere en konkret kunstnerisk vision, der starter med forslaget og fortsætter hele vejen frem til det færdige produkt.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

Source: Sisyphus ODB