Profession kvalitetsansvarlig

Kvalitetsansvarlige håndterer kvaliteten af tjenester i erhvervsorganisationer. De sikrer kvaliteten af virksomhedens interne aktiviteter, såsom kundekrav og kvalitetsstandarder for tjenesteydelser. Kvalitetsansvarlige overvåger virksomhedens resultater og gennemfører ændringer, hvor det er nødvendigt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forretningsmæssig viden

  En virksomheds funktioner, de processer og opgaver, der anvendes til at udføre disse funktioner og forholdet mellem disse funktioner, processer og opgaver for hver af de funktioner, processer og opgaver, der udføres i virksomheden.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Kvalitetsstandarder for databaser

  Teknikker og metoder til estimering og evaluering af systemets kvalitet og den overordnede databasekvalitet samt de fastsatte kvalitetsstandarder og -forskrifter.

Færdigheder

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Uddanne personale i kvalitetsprocedurer

  Uddanne og træne teammedlemmer i de kvalitetsprocedurer, der er forbundet med holdets opgaver.

 • Definere kvalitetsstandarder

  I samarbejde med ledere og kvalitetseksperter definere et sæt kvalitetsstandarder for at sikre overholdelse af regler og hjælpe med at opfylde kundernes krav.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Udføre kvalitetsrevisioner

  Gennemføre regelmæssige, systematiske og dokumenterede undersøgelser af et kvalitetssystem til kontrol af overensstemmelse med en standard baseret på objektive forhold som f.eks. gennemførelse af processer, effektivitet med hensyn til at opnå kvalitetsmål og reduktion og eliminering af kvalitetsproblemer.

 • Føre tilsyn med lagerkvalitetskontrol

  Kontrollere den samlede produktkvalitet forud for afsendelsen.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

Source: Sisyphus ODB