Profession læsse- og lossearbejder

Læsse- og lossearbejdere udfører håndtering og opbevaring af materialer ved f.eks. pålæsning, aflæsning og flytning af artikler i en lagerbygning eller et lagerrum. De arbejder efter ordre med at besigtige materialer og fremlægge dokumentation for håndtering af genstande. Læsse- og lossearbejdere forvalter også fortegnelser og sikrer sikker bortskaffelse af affald.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktkodningssystem

  Emballagekoder og mærkning, der er nødvendig for korrekt håndtering af varer.

 • Lagerstyringsregler

  De specifikke principper og teknikker, der anvendes til at bestemme den nødvendige lagerbeholdning.

Færdigheder

 • Vedligeholde lagerbygningers fysiske tilstand

  Udvikle og gennemføre nye layouts for lagerbygninger for at bevare faciliteterne i god driftsstand; udstede arbejdsordrer for reparations- og udskiftningsarbejder.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Læsse paller

  Kunne laste og losse paller på køretøjer på en sikker måde.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Vedligeholde lagerkontrolsystemer

  Holde lagerkontrolsystemerne ajour og sikre nøjagtighed i beholdningen.

 • Sortere affald

  Manuelt eller automatisk sortere affald i de forskellige elementer.

 • Betjene lagerregistreringssystemer

  Betjene systemer til registrering af produkter, emballage og ordreoplysninger i specifikke formater og registreringstyper.

 • Implementere effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Implementere effektivitetsplaner udviklet af ledere i faciliteter. Anvende teknikker, ressourcer og uddannelse for at forbedre arbejdspladsens effektivitet.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Følge lagerkontrolinstrukser

  Stakke varer i henhold til de modtagne instrukser om lagerkontrol.

 • Læsse tunge emner på paller

  Bruge løfteudstyr og -maskiner til at stable tunge varer såsom stenplader eller mursten på flytbare platforme, så de kan lagres og flyttes.

 • Håndtere indgående byggematerialer

  Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

 • Stable gods

  Stable varer og forarbejdede produkter i containere uden særlig behandling eller procedure.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og styre lagring og bevægelser af lagervarer. Overvåge transaktioner såsom skibsfart, modtagelse og deponering.

 • Afsende ordrer

  Pakke og levere de pakkede varer til et rederi.

 • Bortskaffe ikkefarligt affald

  Bortskaffe affald, der ikke udgør nogen risiko for sundheden og sikkerheden, på en måde, der er i overensstemmelse med genanvendelses- og affaldshåndteringsprocedurerne.

 • Bruge redskaber til lagermærkning

  Mærke containere og containermærker eller -produkter; anvende redskaber til lagermærkning og etikettering.

 • Hente ordrer til forsendelse

  Hente ordrer på lagre til forsendelse for at sikre, at der lastes og afsendes de korrekte antal og typer af varer. Mærke og markere produktgenstande, som der er anmodet om.

 • Betjene lagermaterialer

  Være i stand til at betjene en palleløfter og lignende motoriseret lagerudstyr med henblik på læsning og opbevaring.

Source: Sisyphus ODB