Profession laboratoriechef inden for sundhedssektoren

Laboratoriechefer inden for sundhedssektoren fører tilsyn med den daglige drift af et medicinsk laboratorium. De leder medarbejderne og meddeler aktivitetsplanen. De overvåger og sikrer, at alle laboratorieoperationer udføres efter specifikationerne, sørger for det nødvendige laboratorieudstyr og sikrer, at de relevante sundheds- og sikkerhedsstandarder overholdes. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Diagnostiske metoder i medicinsk laboratorium

  De forskellige typer diagnosemetoder i et medicinsk laboratorium, såsom klinisk-kemiske metoder, hæmatologiske metoder, immunhæmatologiske metoder, histologiske metoder, cytologiske metoder og mikrobiologiske metoder.

 • Medicinsk laboratorieteknologi

  De forskellige typer og anvendelser af teknologi og udstyr, der bruges i medicinske laboratorier til at foretage test med henblik på at identificere mulige sygdomsrelaterede stoffer.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Administrere opgaveplan

  Vedligeholde en oversigt over alle de indgående opgaver med henblik på at prioritere opgaverne, planlægge deres udførelse og integrere nye opgaver, når de opstår.

 • Vedligeholde medicinsk laboratorieudstyr

  Regelmæssigt kontrollere tilstanden af det anvendte medicinske laboratorieudstyr, rengøre det og udføre vedligeholdelsesarbejde, alt efter hvad der er nødvendigt.

 • Levere testresultater til sundhedspersonale

  Registrere og godkende prøveresultater for lægepersonale, der gør brug af oplysninger til diagnose og behandling af patienters sygdomme.

 • Supervisere laboratorieaktiviteter

  Føre tilsyn med personalet i et laboratorium samt føre tilsyn med, at udstyret fungerer og vedligeholdes, og at procedurerne forløber i overensstemmelse med forskrifterne og lovgivningen.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Fortolke medicinske billeder

  Analyse af medicinske billeder med henblik på at diagnosticere sygdom og skader.

 • Opstille tidsplan

  Udvikle tidsplanen, herunder procedurer, aftaler og arbejdstider.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Fortolke medicinske resultater

  Fortolke, integrere og anvende resultaterne af diagnostisk billeddannelse, laboratorietest og andre undersøgelser som led i vurderingen af klienten i samråd med andre sundhedspersoner.

 • Sørge for reparation af udstyr

  Sørge for reparation af udstyr, når det er nødvendigt.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Udvikle projektplaner

  Definere projektets gennemførelsesstadier og opstille en tidsplan. Synkronisere de nødvendige aktiviteter under hensyntagen til produktionselementers konvergens. Udarbejde en tidsplan.

 • Føre tilsyn med udstyr

  Opstarte og slukke udstyr, identificere og foretage fejlfinding af tekniske problemer og udføre mindre reparationer. Overvåge kontroludstyr med henblik på at identificere sikkerheds- og miljørisici.

Source: Sisyphus ODB