Profession lagerarbejder

Lagerarbejdere udfører nøjagtig håndtering, emballering og opbevaring af materialer på et lager. De modtager varer, mærker dem, kontrollerer kvalitet, lagrer varerne og dokumenterer eventuelle skader. Lagerarbejdere overvåger også varebeholdninger, fører lageroversigter og afsender produkter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktkodningssystem

  Emballagekoder og mærkning, der er nødvendig for korrekt håndtering af varer.

 • Typer af emballage anvendt i forbindelse med industrielle forsendelser

  Have viden om forskellige typer af emballagematerialer, der anvendes til industrielle overførsler, alt efter typen af varer, der skal overføres. Overholde bestemmelserne om emballage.

 • Gods transporteret fra lagerbygninger

  Have viden om godset, der transporteres fra lagerfaciliteterne. Forstå de retlige krav og sikkerhedskravene til gods, farerne, som materialerne kan indeholde; angive løsninger og ordentlig instruktion til håndteringen af gods.

Færdigheder

 • Afsende ordrer

  Pakke og levere de pakkede varer til et rederi.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Bruge redskaber til lagermærkning

  Mærke containere og containermærker eller -produkter; anvende redskaber til lagermærkning og etikettering.

 • Stable gods

  Stable varer og forarbejdede produkter i containere uden særlig behandling eller procedure.

 • Sortere affald

  Manuelt eller automatisk sortere affald i de forskellige elementer.

 • Betjene lagerregistreringssystemer

  Betjene systemer til registrering af produkter, emballage og ordreoplysninger i specifikke formater og registreringstyper.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Hente ordrer til forsendelse

  Hente ordrer på lagre til forsendelse for at sikre, at der lastes og afsendes de korrekte antal og typer af varer. Mærke og markere produktgenstande, som der er anmodet om.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og styre lagring og bevægelser af lagervarer. Overvåge transaktioner såsom skibsfart, modtagelse og deponering.

 • Være bevidst om rummet omkring sig

  Være bevidst om din position og rummet omkring dig. Forstå forbindelsen mellem ting omkring dig, når der skiftes position.

 • Betjene udstyr til forarbejdning af emballage

  Betjene elektrisk udstyr til forarbejdning af emballage og kontrolsystemer.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Rengøre industricontainere

  Rengøre industricontainere og klargøre dem i henhold til specifikke krav.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Anvende teknikker til stabling af gods i containere

  Anvende de teknikker, der er nødvendige for at stable materialer i containere. Gøre brug af teknikker med henblik på at maksimere pladsen i containere.

 • Følge lagerkontrolinstrukser

  Stakke varer i henhold til de modtagne instrukser om lagerkontrol.

 • Betjene lagermaterialer

  Være i stand til at betjene en palleløfter og lignende motoriseret lagerudstyr med henblik på læsning og opbevaring.

 • Læsse paller

  Kunne laste og losse paller på køretøjer på en sikker måde.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Identificere beskadiget gods inden forsendelse

  Identificere beskadiget gods før emballering og afsendelse efter fastlagte procedurer.

 • Læsse produkter til forsendelse

  Læsse varer korrekt, så de kan sendes sikkert til modtageren.

 • Tjekke for beskadigede produkter

  Identificere produkter, der er blevet beskadiget, og indberette situationen.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

 • Vedligeholde lagerbygningers fysiske tilstand

  Udvikle og gennemføre nye layouts for lagerbygninger for at bevare faciliteterne i god driftsstand; udstede arbejdsordrer for reparations- og udskiftningsarbejder.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Bistå ved flytning af tung last

  Tilvejebringe hjælp til flytning af tung last, konfigurere og betjene et rigningssystem bestående a reb og kabler til flytning af tung last.

 • Håndtere papirarbejde i forbindelse med forsendelser

  Håndtere papirarbejde, der indeholder oplysninger om forsendelser og hører til varer, der skal forsendes. Sikre, at identifikationsoplysningerne er fuldstændige, synlige og i overensstemmelse med alle forordninger. Kontrollere mærkater med angivelse af produktets antal, det endelige bestemmelsessted og modelnumre.

 • Matche varer med hensigtsmæssig emballage i overensstemmelse med sikkerhedsprocedurer

  Sætte varer, der skal pakkes, sammen med det nødvendige sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsprocedurer.

 • Modtage varer

  Kontrollere dokumentation, aflæsning og bestilling af varer, som er afsendt fra en forhandler eller fra en forarbejdningsvirksomhed.

 • Vedligeholde lagerkontrolsystemer

  Holde lagerkontrolsystemerne ajour og sikre nøjagtighed i beholdningen.

 • Håndtere papirarbejde i forbindelse med lagerbeholdning

  Tage sig af følgebrevene umiddelbart efter varelevering; holde lageroversigten opdateret; forberede og udstede fakturaer.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Implementere effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Implementere effektivitetsplaner udviklet af ledere i faciliteter. Anvende teknikker, ressourcer og uddannelse for at forbedre arbejdspladsens effektivitet.

Source: Sisyphus ODB