Profession lagerchef inden for færdige lædervarer

Lagerchefer inden for færdige lædervarer organiserer og overvåger det færdige læderlager, lagerniveauer og organiserer produktpakning og afsendelse. De maksimerer lagerrummet og håndterer tid til kontrol af ordrer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Kvalitetskontrolsystemer

  Forståelse af og erfaring med kvalitetssystemer til produktudvikling eller værktøjer såsom FMEA, DOE, PPAP og APQP.

Færdigheder

 • Finde fejl på råhuder

  Analysere, identificere og evaluere mulige fejl på rå huder/skind. Defekter kan være naturlige (f.eks. skader forårsaget af parasitter) forårsaget af dårlig praksis på bedriften, under transport, på slagteriet (f.eks. forkert flåning, mangler inden slagtning, forkert konservering) eller forårsaget under fremstillingsprocessen. Klassificeringen af huder og skind og opdelingen heraf i "sortimenter" er baseret på arten, omfanget og placeringen af fejl. Udvælgelsen er afgørende for, hvilken type forarbejdning der kan blive tale om, og dermed artikeltypen.

 • Overvåge arbejde i læderindustrien

  Driftsmæssig overvågning henviser til indsamling af centrale systempræstationer ved læderproduktionen med regelmæssige mellemrum eller ved afslutningen af visse specifikke faser af læderprocessen. Disse oplysninger danner grundlag for observation, opdagelse og registrering af drift af maskiner og systemer. Aktiviteten leverer også de kritiske data til kontrol af korrekt udførelse af processen og til overvågning af kvalitet og kapacitet i forhold til produkter og produktionskrav.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Pakke læder

  Vedlægge eller beskytte produkter til distribution og opbevaring. Emballage henviser til et koordineret system til at gøre varer klar til transport, oplagring, logistik, salg og anvendelse. Læderemballagering kræver særlige færdigheder.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Styre læderkvaliteten gennem hele produktionsprocessen

  Styre systemer for kundefokuseret tilrettelæggelse af læderproduktionsprocesser. Den anvender strategi, data og effektiv kommunikation til at integrere kvalitetstilgangen i virksomhedens kultur og aktiviteter og også til at nå organisationens mission og mål.

Source: Sisyphus ODB