Profession lagerekspedient

Lagerekspedienter forbereder bestillinger manuelt. De henter bestillinger og bringer dem til leveringsplatformen for behandling eller inden for handelssektoren for at give kunderne mulighed for at hente dem. De forventes at færdiggøre bestillinger til forsendelse, idet der tages hensyn til angiven mængde og type af varer, og at de opfylder de kvalitetskriterier, som virksomheden har fastsat. De samler også forskellige typer varer til afsendelse og transporterer bestillinger til forsendelsessteder som specificeret af en tilsynsførende. De vil typisk staple bundtede artikler på en palle med håndkraft, er ansvarlige for at indpakke varer på pallen for at sikre dem under bevægelse, og for at sikre, at pallen er intakt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsforskrifter for lagerbygninger

  Lagersikkerhedsprocedurer og -forskrifter for at forebygge uheld og farer. Følge sikkerhedsbestemmelserne og inspicere udstyr.

 • Typer af emballage anvendt i forbindelse med industrielle forsendelser

  Have viden om forskellige typer af emballagematerialer, der anvendes til industrielle overførsler, alt efter typen af varer, der skal overføres. Overholde bestemmelserne om emballage.

Færdigheder

 • Betjene lagerregistreringssystemer

  Betjene systemer til registrering af produkter, emballage og ordreoplysninger i specifikke formater og registreringstyper.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og styre lagring og bevægelser af lagervarer. Overvåge transaktioner såsom skibsfart, modtagelse og deponering.

 • Vedligeholde lagerdatabase

  Holde databasen over digitale lagre opdateret og tilgængelig.

 • Bruge redskaber til lagermærkning

  Mærke containere og containermærker eller -produkter; anvende redskaber til lagermærkning og etikettering.

 • Kontrollere forsendelser

  Personalet skal være årvågne og godt organiserede for at sikre, at indgående og udgående forsendelser er nøjagtige og ubeskadigede. Denne beskrivelse beskriver ikke rigtigt kompetencen (eller opgaven) foreslået af PT'en.

 • Sørge for effektiv udnyttelse af lagerplads

  Tilstræbe en effektiv udnyttelse af lagerplads med sikring af maksimal effektivitet, samtidig med at de miljømæssige og budgetmæssige mål opfyldes.

 • Behandle kundeordrer

  Ekspedere ordrer afgivet af kunder. Modtage en ordre fra kunden og opstille en liste over krav, en arbejdsproces og en tidsramme. Udføre arbejdet som planlagt.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Vedligeholde lagerbygningers fysiske tilstand

  Udvikle og gennemføre nye layouts for lagerbygninger for at bevare faciliteterne i god driftsstand; udstede arbejdsordrer for reparations- og udskiftningsarbejder.

 • Sikre gods efter arbejdsordrer

  Spænde bånd omkring stakke eller artikler forud for afsendelse eller opbevaring.

 • Betjene stemmestyrede plukkesystemer

  Betjene stemmestyrede plukkesystemer ved brug af forskellige plukkemetoder samt give mundtlige instruktioner og påmindelser via hovedtelefoner og en mikrofon.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Opbevare lagergods med præcision

  Transportere gods på lager og placere det på passende og nærmere angivne steder med præcision for at maksimere den anvendte plads. Betjene gaffeltrucks eller andre instrumenter inden for denne aktivitet.

 • Bruge emballeringsudstyr

  Anvende fastgørelses- og emballeringsværktøjer, f.eks. plaststropper, applikatorer og klæbemidler, markerings- og mærkningsudstyr samt tape.

 • Veje forsendelser

  Veje forsendelser og beregne maksimumsvægt og -dimensioner pr. pakke eller pr. vare for hver forsendelse.

 • Hente ordrer til forsendelse

  Hente ordrer på lagre til forsendelse for at sikre, at der lastes og afsendes de korrekte antal og typer af varer. Mærke og markere produktgenstande, som der er anmodet om.

 • Behandle ordrer fra onlineforretning

  Behandle ordrer fra webshop, direkte salg, emballering og afsendelse.

 • Betjene kædesav

  Betjene en mekanisk kædesav drevet af elektricitet, trykluft eller benzin.

 • Betjene udstyr til materielhåndtering

  Udføre generelle fysiske aktiviteter på lager, f.eks. lastning, losning og sortering af varer; betjening af håndteringsudstyr.

 • Overholde tjeklister

  Følge tjeklister og sikre overholdelse af alle de punkter, der indgår i dem.

 • Vedligeholde udstyr til materielhåndtering

  Identificere og indberette funktionsfejl og skader på udstyr til fysisk håndtering; håndtere batteriforbindelser.

 • Vedligeholde lagerkontrolsystemer

  Holde lagerkontrolsystemerne ajour og sikre nøjagtighed i beholdningen.

Source: Sisyphus ODB