Profession landbrugsassistent - afgrøder

Landbrugsassistenter (afgrøder) udfører praktiske aktiviteter og bidrager til produktion af landbrugsafgrøder. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Forberede beplantningsområde

  Forberede beplantningsområde og jord til plantning ved f.eks. at gøde, tildække med halm eller grene med håndkraft eller maskineri; forberede frø og planter til såning og plantning ved at sikre kvaliteten af frø og planter. Så og plante ved håndkraft ved hjælp af mekaniske redskaber eller maskiner og i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Klargøre høstudstyr

  Klargøre høstudstyr. Overvåge problemfri drift af højtryksudstyr til rengøring, opvarmning eller luftkonditionering og temperaturen i lokaler. Sikre, at traktorer og andre køretøjer fungerer efter hensigten.

 • Overvåge marker

  Overvåge plantager, marker og produktionsområder med henblik på, hvornår afgrøderne er fuldt udvoksede. Anslå, hvor meget skade vejret kan forårsage på afgrøderne.

 • Dyrke planter

  Drive plantedyrkningsvirksomhed. Foretage vækstkontrol, der tager hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Vedligeholde lageranlæg

  Vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af rengøringsudstyr, opvarmning eller luftkonditionering af lagerfaciliteter og temperaturen i lokalerne.

 • Udføre gødskning

  Udføre gødskningsopgaver manuelt eller anvende egnet udstyr i overensstemmelse med gødskningsinstrukserne under hensyntagen til miljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter og -procedurer.

 • Høste afgrøder

  Slå, plukke eller klippe landbrugsprodukter manuelt eller ved hjælp af passende redskaber og maskiner. Tage hensyn til produkternes relevante kvalitetskriterier, forskrifter for hygiejne og brug af passende metoder.

 • Oplagre produkter

  Oplagre produkter, som sikrer kvalitet og overensstemmelse med standarder og bestemmelser. Sikre, at lagerlokaler overholder hygiejnestandarder ved at regulere temperaturen og sørge for opvarmning og luftkonditionering i lagerlokalerne.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Klargøre areal til beplantning

  Klargøre areal til beplantning og jord til beplantning ved at gøde, jorddækning og udførelse af ukrudtsbekæmpelse. Tage hensyn til området, jorden og plantearter.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Formere planter

  Udføre formeringsaktiviteter ved anvendelse af passende formeringsmetoder, såsom formering af podede planter eller generativ formering, med hensyntagen til plantetypen. Udføre formeringskontrol, idet der tages hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Oplagre afgrøder

  Oplagre og konservere afgrøder i overensstemmelse med standarder og forskrifter for at sikre, at de er af god kvalitet. Sørge for, at opbevaringsfaciliteterne holdes i overensstemmelse med de hygiejnestandarder, der regulerer temperatur-, varme- og aircondition af lagerfaciliteter.

Source: Sisyphus ODB