Profession leder af auktionshus

Ledere af auktionshuse er ansvarlige for personalet og aktiviteterne i et auktionshus. Desuden styrer de auktionshusets finansielle og handelsmæssige anliggender.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Karakteristika for auktion

  Specifikationer af auktioner og forskellige auktionstyper, f.eks. hhv. åbne og lukkede auktioner, strategier til budafgivelse såsom falske bud, nuancemelding osv.

Færdigheder

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udpege nye forretningsmuligheder

  Opsøge potentielle kunder eller produkter med henblik på at skabe yderligere salg og sikre vækst.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Administrere auktionshus

  Administrere den daglige drift af et auktionshus. Organisere alle aktiviteter og koordinere de forskellige afdelinger i et auktionshus. Udarbejde en handlingsplan og tilvejebringe de nødvendige midler.

 • Tage kontakt til sælgere

  Identificere sælgere af råvarer og etablere kontakt.

 • Fastlægge aftale om optagelse på auktion

  Fastlægge en kontrakt mellem auktionarius og sælger; opregne aftalens vilkår og rettigheder og pligter for alle indblandede parter.

 • Forberede auktion

  Finde og opsætte auktionsstedet, forberede og udstille genstandene til auktion, forberede auktionssalen med opstilling af stole og mikrofoner.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

Source: Sisyphus ODB