Profession leder af jernbanedrift

Ledere af jernbanedrift beskæftiger sig med tilsyn, udformning og kontrol af transportprocesser. Ledere af jernbanedrift kan arbejde for jernbaneoperatører i forbindelse med opgaver såsom styring af sikker og effektiv drift af transporttjenester, herunder kundeforhold eller personaleforvaltning og arbejdstilrettelæggelse på dette område. Ledere af jernbanedrift, der er ansat af infrastrukturoperatører, forvalter effektiv og sikker brug af nettet. Dette omfatter planlægning af køreplaner og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter til kunderne. De planlægger bygge- og vedligeholdelsesarbejde. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Moderne elsignalsystemer

  Forstå traditionelle og moderne signalsystemer; betjene jernbaners signalsystemer.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Fysiske karakteristika ved jernbaner

  Godt kendskab til alle fysiske aspekter af jernbaner, herunder togstationer, hældningen af baneterræn og hastighedsgrænser.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Rammelovgivning for jernbaner

  Have viden om og anvende rammelovgivning om jernbaner, hvor der er fastsat krav til jernbaner i EU. Have viden om lovgivning, der finder anvendelse på grænseoverskridende transitgods.

 • Styring af forstyrrelser af jernbanedriften

  Indgående forståelse af forhold, årsager og virkninger af afbrydelser eller afsporing af jernbanetransport og forringet drift, herunder opgaver og redskaber.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Indgående kendskab til egenskaberne ved jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormålere, jernbanesignaler, jernbanekryds osv.

 • Togplanlægning

  Grundig forståelse af de teknikker, procedurer og værktøjer, der bruges til at udarbejde en togkøreplan; kende forskellige typer af køreplaner; identificere mulige begrænsninger, der skal overvejes i planlægningsaktiviteter.

 • Finansiering af jernbaneprojekter

  Indgående forståelse af, hvordan jernbaneprojekter finansieres, såsom finansiering af offentlige, private og offentlig-private partnerskaber, herunder alle involverede aktører.

Færdigheder

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Vurdere jernbanedrift

  Vurdere bedste praksis i jernbanesektoren og udarbejde strategier til forbedring af resultaterne.

 • Udvikle medarbejdere

  Være leder for medarbejdere for at opfylde organisationernes forventninger til produktivitet, kvalitet og målopfyldelse. Give effektiv feedback på præstationer gennem anerkendelse og belønning af medarbejdere sammen med personalechefen efter behov

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Udføre risikostyring i forbindelse med jernbanedrift

  Identificere risikofaktorer i forhold til forskellige områder af jernbanedrift; udvikle gyldige strategier til at reducere disse risici.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Planlægge foranstaltninger til afbødning af jernbanehændelser

  Planlægge, foregribe og udvikle afbødningsforanstaltninger med henblik på at reagere på jernbanehændelser, uventede situationer og nødsituationer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Håndhæve jernbanesikkerhedsforskrifter

  Fremme og håndhæve sikkerhedsprocedurer og EU-forordninger for at sikre, at jernbanesikkerheden opretholdes og løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen af europæisk lovgivning.

Source: Sisyphus ODB