Profession leder af rejsebureau

Ledere af rejsebureauer er ansvarlige for styringen af et rejsebureaus medarbejdere og aktiviteter. De organiserer, reklamerer for og sælger turisttilbud og rejsepakker for bestemte regioner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske områder med relevans for turister

  Turismegeografi i Europa samt resten af verden med henblik på at gøre opmærksom på relevante turismeområder og attraktioner.

 • Udviklingspotentiale for turistressourcer på destination

  Undersøgelsen af et specifikt områdes turistressourcer og dets potentiale for yderligere udvikling af nye turisttjenester og -begivenheder.

Færdigheder

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Udarbejde rejsepakker

  Gøre ferie- og rejsepakker klar og arrangere indkvartering, logistik og transporttjenester såsom lejede fly, taxaer eller udlejningsbiler for kunder og supplerende tjenester og udflugter.

 • Forhandle leverandøraftaler

  Nå frem til en aftale med leverandøren om tekniske krav, kvantitet, kvalitet, pris, betingelser, opbevaring, emballage, returnering og andre krav i forbindelse med indkøbs- og leveringsprocessen.

 • Planlægge digitale markedsføringsstrategier

  Udvikle digitale markedsføringsstrategier for både fritids- og forretningsformål, oprette websteder og håndtere mobil teknologi og sociale netværk.

 • Føre tilsyn med alle rejseaktiviteter

  Sørge for, at rejseaktiviteter gennemføres efter planen, og sikre effektiv og tilfredsstillende service, indkvartering og forplejning.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Maksimere omsætningen

  Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Fastlægge prisstrategier

  Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Motivere personalet til at nå salgsmål

  Tilskynde medarbejdere til at nå salgsmål, der fastsættes af ledelsen.

 • Udarbejde det årlige markedsføringsbudget

  Foretage beregning af både de indtægter og udgifter, der forventes at blive betalt i løbet af det kommende år, vedrørende markedsføringsrelaterede aktiviteter såsom reklame, salg og levering af produkter til kunder.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Bruge globale reservationssystemer

  Betjene et computerreservationssystem eller et globalt distributionssystem til at booke eller reservere transportmidler og overnatningsfaciliteter.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Opbygge et kontaktnetværk med leverandører af turisttjenester

  Etablere et udbredt netværk af leverandører i turistbranchen. Forberede de bedst mulige pakke- og turistydelser.

 • Udføre søgemaskineoptimering

  Udføre optimal markedsføringsforskning og -strategier for søgemaskiner (også kaldet SEM) med henblik på at øge onlinetrafik og eksponering på internettet.

Source: Sisyphus ODB