Profession leder af sportsfaciliteter

Ledere af sportsfaciliteter leder og forvalter sportsanlæg eller sportspladser, herunder deres drift, programlægning, salgsaktiviteter, salgsfremstød, arbejdsmiljø, udvikling og bemanding. De sikrer, at de leverer fremragende kundeservice, samtidig med at de opfylder forretningsmæssige, finansielle og operationelle mål.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Gennemføre operationelle forretningsplaner

  Gennemføre den strategiske forretnings- og driftsplanlægning for en organisation ved at engagere sig og uddelegere til andre, overvåge fremskridt og foretage tilpasninger undervejs. Evaluere, i hvilket omfang der er opnået strategiske mål, lære af erfaringer, fejre fremgang og anerkende folks bidrag.

 • Organisere aktiviteter på anlæg

  Udforme og fremme aktiviteter for at imødekomme kunders efterspørgsel og skabe indtægter.

 • Håndtere hændelser

  Håndtere hændelser såsom ulykker, nødsituationer eller tyveri på en hensigtsmæssig måde i overensstemmelse med organisationens politikker og bestemmelser.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Sikre personalets sundhed og sikkerhed

  Fremme og opretholde en kultur for sundhed og sikkerhed blandt personalet ved at opretholde politikker og procedurer for beskyttelse af sårbare deltagere og om nødvendigt tage sig af mistanke om eventuelt misbrug.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Supervisere vedligeholdelse af sportsanlæg

  Sikre, at sportsudstyr og -faciliteter kontrolleres og vedligeholdes korrekt. Det dækker også overvågning af større og mindre reparationer og forbedringer af udstyr og faciliteter.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Fremme ligestilling inden for sport

  Udvikle politikker og programmer, der har til formål at øge underrepræsenterede gruppers deltagelse og engagement i sport såsom kvinder og piger, etniske minoritetsgrupper, handicappede og i nogle tilfælde unge.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Lede kundeservice

  Lede leveringen af kundeservice, herunder aktiviteter og tilgange, der spiller en afgørende rolle i kundeservicen ved at søge og gennemføre forbedringer og udvikling.

 • Sikre kunders sundhed og sikkerhed

  Fremme og opretholde en kultur for sundhed og sikkerhed blandt dine kunder ved at opretholde politikker og procedurer for beskyttelse af sårbare deltagere og om nødvendigt håndtere mistanke om eventuelt misbrug.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved at styre budget, logistik, support til arrangement, sikkerhed, beredskabsplaner og opfølgning.

 • Inddrage frivillige

  Indlemme, motivere og lede frivillige i organisationen eller i en afdeling af organisationen. Forvalte forholdet til frivillige inden de påtager sig frivilligt arbejde, i løbet af deres tid med organisationen, og efter udløbet af deres formelle aftale om frivilligt arbejde.

 • Forvalte sportsfaciliteters økonomi

  Forvalte finansiering inden for sport og fysisk aktivitet for at nå de erklærede mål for organisationen. Udvikle et master-budget og anvende dette til at overvåge, evaluere og kontrollere resultaterne og træffe foranstaltninger til at håndtere konstaterede forskelle. Uddelegere ansvar for budgetter til klart definerede aktiviteter.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Forvalte fysiske ressourcer

  Forvalte fysiske ressourcer (udstyr, materialer, lokaler, tjenesteydelser og energiforsyninger), der er nødvendige for at gennemføre planlagte aktiviteter i organisationen

 • Håndtere sin egen personlige faglige udvikling inden for sport

  Tage ansvar for at udvikle sin egen viden, egen færdigheder og egen kompetence med henblik på at opfylde de nuværende og fremtidige krav til arbejdet og støtte en personlig og karrieremæssig udvikling inden for sport.

Source: Sisyphus ODB