Profession leder af stenbrud

Ledere af stenbrud planlægger, fører tilsyn med og koordinerer stenbrudsdrift. De koordinerer udvinding, forarbejdning og transport og sikrer, at disse processer forløber planmæssigt og i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsstandarderne. Ledere af stenbrud sikrer en vellykket drift af stenbruddet og gennemfører virksomhedens strategier og retningslinjer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

Færdigheder

 • Udvikle sundheds- og sikkerhedsstrategier inden for minedrift

  Udvikle strategier og procedurer for forvaltning af sundhed og sikkerhed inden for minedrift. Sørge for, at procedurerne som minimum er i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Finde muligheder for procesforbedringer

  Finde muligheder for forbedringer af driftsmæssige og finansielle resultater.

 • Evaluere mineudviklingsprojekter

  Evaluere minemetoder og -procedurer, herunder affaldshåndtering, mineplaner, produktionsfrister og udgifter.

 • Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler

  Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler med entreprenører, politikere og offentligt ansatte.

 • Administrere mineudstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installation, vedligeholdelse og opbevaring af mineudstyr.

 • Inspicere minesikkerhed

  Inspicere mineområder for at opnå sikre arbejdsvilkår og sikkert udstyr.

 • Overvåge mineplanlægningsaktiviteter

  Lede, kontrollere og undersøge mineplanlægnings- og undersøgelsespersonale og -aktiviteter.

 • Føre fortegnelser vedrørende minedrift

  Sikre, at kravene til produktions-, miljø- og teknisk rapportering og registrering er opfyldt, med henblik på at analysere produktiviteten og overholde lovgivningens krav.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Overvåge mineomkostninger

  Overvåge totalomkostningerne ved mineaktiviteter, projekter og nødvendigt udstyr, bestræbe sig på at opnå maksimal driftsrentabilitet.

 • Styre kommercielle risici

  Analysere og evaluere kommercielle risici og udvikle passende strategier til løsning af disse risici.

 • Overvåge mineproduktion

  Føre tilsyn med minedriftsproduktionen for at vurdere den driftsmæssige effektivitet.

 • Vedligeholde planer over mineområde

  Udarbejde og vedligeholde overflade- og undergrundskort og -planer i et mineområde samt foretage undersøgelser og risikovurderinger i potentielle mineområder.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Kommunikere om minedrifts indvirkning på miljøet

  Forberede forhandlinger, forelæsninger, høringer af interessenter og offentlige høringer om miljøspørgsmål i forbindelse med minedrift.

 • Optimere de finansielle resultater

  Lede og koordinere organisationens finansielle operationer og budgetaktiviteter med henblik på at optimere det økonomiske resultat.

Source: Sisyphus ODB