Profession lotterichef

Lotterichefer tilrettelægger og koordinerer en lotteriorganisations aktiviteter. De fører tilsyn med den daglige drift og letter kommunikationen mellem personale og kunder. De reviderer lotteriprocedurer, tilrettelægger priser, uddanner personale og bestræber sig på at forbedre rentabiliteten af deres virksomhed. De tager ansvaret for alle lotteriaktiviteter og sikrer, at de relevante lotteriregler og -forskrifter følges.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lotteriudstyr

  Lottomatricer og væddemålssystemer, hvor der indgår væddemål i en pulje. 

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Politikker for lotterivirksomhed

  Regler og politikker for en virksomhed, der er involveret i lotteri.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

Færdigheder

 • Lede frivillige

  Lede frivilliges opgaver, rekruttering, programmer og budgetter.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Administrere database

  Anvende databasedesignordninger og -modeller, definere indbyrdes afhængigheder mellem data, anvende søgesprog og databasestyringssystemer (DBMS) med henblik på at udvikle og forvalte databaser.

 • Udføre fundraisingaktiviteter

  Udføre aktiviteter, der vil tilvejebringe midler til en organisation eller en kampagne, såsom tale med offentligheden, indsamling af midler under fundraising eller andre generelle begivenheder og brug af onlinefundraisingværktøjer.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Vedligeholde lotteriudstyr

  Håndtere lotteriudstyr (mekanik og elektronik) og overvåge salgsprocedurer.

 • Administrere lønsystemer

  Lede og være ansvarlig for ansatte, der modtager løn, gennemgå lønninger og pensionsordninger og rådgive om administration af lønninger og andre arbejdsvilkår.

 • Promovere virksomhed

  Altid forsøge at projicere virksomheden i det bedst mulige lys og yde lidt ekstra for at sikre både personale og kunder den bedst mulige oplevelse i klubben. At forklare og aktivt fremme alle klubaktiviteter til kunder.

 • Administrere rentabilitet

  Regelmæssigt gennemgå salg og resultatopnåelse.

 • Styre fundraisingaktiviteter

  Iværksætte fundraisingaktiviteter med forvaltning af sted, hold involveret, sager og budgetter.

 • Forvalte lotterispil

  Forvalte al lotterivirksomhed for at sikre, at driften foregår korrekt. Notere sig problemer med proceduren og sikre, at al lotterivirksomhed drives i overensstemmelse med loven og organisationens regler. Sikre finansiering af lotteripriser og gennemføre handlingsplaner for at sikre lotteriorganisationens bæredygtighed

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Lede procesoptimering

  Optimere processen ved hjælp af statistiske data. Udvikle eksperimenter på produktionslinjen samt funktionelle processtyringsmodeller.

 • Planlægge rekreative faciliteter

  Planlægge brug af rekreative faciliteter.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Tilrettelægge revision

  Tilrettelægge en systematisk gennemgang af bogføringer, regnskab, dokumenter og vouchere for at fastslå, i hvilket omfang regnskabet giver et retvisende billede, og for at sikre, at regnskabsbøgerne vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Inddrage frivillige

  Indlemme, motivere og lede frivillige i organisationen eller i en afdeling af organisationen. Forvalte forholdet til frivillige inden de påtager sig frivilligt arbejde, i løbet af deres tid med organisationen, og efter udløbet af deres formelle aftale om frivilligt arbejde.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

Source: Sisyphus ODB