Profession måleraflæser

Måleraflæsere besøger beboelses- og erhvervs- eller industribygninger og -faciliteter med henblik på at notere aflæsningerne af de målere, der måler gas, vand, elektricitet og andet forbrug. De sender resultaterne videre til kunden og til leverandøren.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Rapportere aflæsninger af forsyningsmålere

  Rapportere resultaterne af aflæsninger af forsyningsmålere til de selskaber, der leverer forsyninger, og til de kunder, som resultaterne er taget fra.

 • Kontrollere uautoriserede tilslutninger

  Undersøge målere for uautoriseret eller ulovlig manipulation eller forbindelser.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Finde fejl i forbrugsmålere

  Overvåge måleinstrumenter, som beregner forbruget af vand, gas, elektricitet og varme, med henblik på at vurdere, om aflæsningerne er korrekte samt identificere skader og behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Aflæse vandmålere

  Fortolke de måleinstrumenter, som måler forbruget og modtagelsen af vand i anlæg eller boliger, og notere resultaterne korrekt.

 • Aflæse elmåler

  Fortolke de måleinstrumenter, som måler forbruget og modtagelsen af elektricitet i et anlæg eller en bolig, registrere resultaterne korrekt.

 • Aflæse gasmåler

  Aflæse gasmåler og angive relevante oplysninger såsom mængden af leveret og modtaget gas.

Source: Sisyphus ODB