Profession marketingchef

Marketingchefer planlægger og gennemfører implementeringen af salgsfremmende programmer på salgsstedet for produkter. De koordinerer alle aktiviteter, der udføres af personale, ikke-balanceførte reklamematerialer og konventionelle reklametiltag for at øge bevidstheden om et specifikt promoveringstiltag.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Markedspriser

  Prisvolatiliteten afhængig af markedet og priselasticiteten og de faktorer, der påvirker pristendenserne og udviklingen på markedet på lang og kort sigt.

 • Prisstrategier

  Teknikker, teorier og almindeligt accepterede strategier for prisfastsættelse af varer. Forholdet mellem prisstrategier og resultater på markedet, f.eks. maksimering af rentabilitet, afskrækkelse af nytilkomne erhvervsdrivende eller øget markedsandel.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Marketingmix

  Markedsføringsprincip, der beskriver de fire grundlæggende elementer i markedsføringsstrategier, som er produktet, stedet, prisen og markedsføringen.

 • Below-the-line-teknik

  Den markedsføringsteknik, der anvendes til at lade forbrugerne komme i kontakt med produkter ved at smage, røre og opleve dem på salgsstedet og på den måde gennemføre salget.

 • Indholdsmarkedsføringsstrategi

  Processen bag design og deling af medie- og forlagsindhold med henblik på at skaffe kunder.

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

Færdigheder

 • Analysere interne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Forskning og forståelse af forskellige interne faktorer, der påvirker driften af virksomheder, såsom kultur, strategisk grundlag, produkter, priser og tilgængelige ressourcer.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Udarbejde det årlige markedsføringsbudget

  Foretage beregning af både de indtægter og udgifter, der forventes at blive betalt i løbet af det kommende år, vedrørende markedsføringsrelaterede aktiviteter såsom reklame, salg og levering af produkter til kunder.

 • Udpege potentielle markeder for virksomheder

  Observere og analysere resultater af markedsundersøgelser med henblik på at fastlægge lovende og rentable markeder. Overveje virksomhedens særlige fordel og matche den med markeder, hvor der mangler en sådan værdi.

 • Opstille medieplaner

  Bestemme, hvordan, hvor og hvornår reklamer distribueres i forskellige medier. Træffe afgørelse om forbrugermålgrupper, områder og markedsføringsmål med henblik på at vælge medieplatformen til reklame.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Analysere forbrugeres indkøbstendenser

  Analysere indkøbsvaner eller almindelig udbredt kundeadfærd.

 • Administrere håndteringen af reklamematerialer

  Planlægge og forberede produktionen af reklamemateriale med tredjeparter ved at kontakte trykkerier, nå til enighed om logistik og levering og sikre, at fristerne overholdes.

 • Samarbejde med reklamebureauer

  Kommunikere og samarbejde med reklamebureauer om at formidle markedsføringsplanens mål og specifikationer. Samarbejde med henblik på at udvikle en reklame- og PR-kampagne, der repræsenterer formålet med markedsføringsplanen.

 • Samarbejde med chefer for distributionskanaler

  Samarbejde med ledere for distributionskanaler for at planlægge og indgå aftale om PR-arrangementer med henblik på at promovere de brands og produkter, som distributionskanalerne sælger.

 • Meddele forretningsplaner til kolleger

  Sprede, fremlægge og kommunikere forretningsplaner og -strategier til ledere, medarbejdere, og sikre at mål, handlinger og vigtige budskaber formidles korrekt.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare resultatindikatorer for markedsføringsplanen, f.eks. markedsandel, kundeværdi, mærkebevidsthed og salgsindtægter. Følge op på udviklingen af disse indikatorer under udarbejdelsen af markedsføringsplanen.

 • Evaluere markedsføringsindhold

  Revidere, vurdere, tilpasse og godkende markedsføringsmateriale og -indhold, der er fastsat i markedsføringsplanen. Evaluere skrevne ord, billeder, trykte reklamer eller videoreklamer, offentlige taler og erklæringer i overensstemmelse med markedsføringsmålsætningerne.

 • Planlægge markedsføringskampagne

  Udvikle en metode til at promovere et produkt gennem forskellige kanaler, f.eks. tv, radio, trykte medier og onlineplatforme, sociale medier med det formål at kommunikere og levere værdi til kunder.

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategi

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer som f.eks. markedsafgrænsning, konkurrenter, prisstrategi og kommunikation med de overordnede retningslinjer i virksomhedens globale strategi.

 • Fange menneskers opmærksomhed

  Kontakte mennesker og henlede deres opmærksomhed på et emne, der forelægges for dem, eller for at få oplysninger fra dem.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Organisere faciliteter på stedet

  Sørge for, der stilles de nødvendige daglige faciliteter til rådighed for besøgende, leverandører, kommentatorer og offentligheden, og at de generelt fungerer korrekt. Sikre modtagelse, parkering, toiletter, catering og faciliteter til indkvartering.

 • Analysere undersøgelser af kundeservice

  Analysere resultater fra kundeundersøgelser udfyldt af passagerer/kunder, analysere resultater med henblik på at identificere tendenser og drage konklusioner.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Administrere rentabilitet

  Regelmæssigt gennemgå salg og resultatopnåelse.

 • Arbejde i retning af ensartet forretningsudvikling

  Synkronisere de bestræbelser, planer, strategier og handlinger, der gennemføres i virksomheders afdelinger med henblik på at øge virksomheders vækst og omsætning. Bevare virksomhedsudvikling som det endelige mål for al indsats inden for virksomheden.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Studere salgsniveauer for produkter

  Indsamle og analysere salgsniveauer for produkter og tjenesteydelser med henblik på at anvende disse oplysninger til at fastsætte de mængder, der skal produceres i de følgende batches, kundefeedback, pristendenser og salgsmetodernes effektivitet.

 • Samarbejde om udviklingen af markedsføringsstrategier

  Samarbejde med en gruppe af fagfolk om at udvikle markedsføringsstrategier, der udfører markedsanalyser og finansiel levedygtighed, mens de forbliver i overensstemmelse med virksomhedens mål.

Source: Sisyphus ODB