Profession metalproduktionschef

Metalproduktionschefer organiserer og administrerer det daglige og langsigtede projektarbejde i en metalfremstillingsfabrik til behandling af basismetaller til fabrikerede metaller. De udarbejder og planlægger produktionsplaner, ansætter nye medarbejdere, håndhæver sikkerhed og virksomhedspolitikker og stræber efter kundetilfredshed ved at garantere produktets kvalitet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner metal

 • Anden håndværksarbejder
 • Anden operatør af anlæg eller maskiner til kemiske produkter
 • Arbejder inden for metalafmærkning
 • Arbejder inden for metaløsning
 • Bandagist
 • Bilmotortuner
 • Broledningsarbejder
 • Chef for fabrikationsafdeling
 • Emaljemaler
 • Flyinstallatør
 • Flymontør
 • Gørtler
 • Instrumentmager
 • Instrumentreparatør
 • Kedelsmed
 • Kokillestøber
 • Lakør af fabriksartikler
 • Lodder
 • Maskinføder eller afbærer
 • Medarbejder inden for skalabalancering
 • Medarbejder inden for spinding, presning eller splejsning af barduner
 • Medarbejder inden for trykning og presning af tråde
 • Medarbejder inden for udformning af metalplader
 • Mekanisk-maskinmateriel montør
 • Metallakør
 • Metalpladearbejder
 • Metalproduktpakker
 • Metalstøber
 • Modelbygger inden for metalstøberi
 • Montør af elektronisk udstyr
 • Operatør af anlæg til forarbejdning af metal
 • Operatør af industrirobot
 • Operatør af maskine til ammunition og sprængstofsprodukter
 • Operatør af maskine til forarbejdning, plettering eller belægning af metal
 • Operatør af maskine til fotografiske produkter
 • Operatør af maskine til metalmåling og -beskæring
 • Operatør af maskine til processering af halvledere
 • Operatør af smedemaskine
 • Operatør af værktøjsmaskine
 • Procesoperatør inden for metalproduktion
 • Producent af fotografisk udstyr
 • Producent af metalkerner
 • Producent af præcisionsapparater
 • Skærebrænder
 • Skærsliber af metalhjul, polerer eller værktøjssliber
 • Skiltemaler
 • Smed
 • Støberiarbejder inden for metal eller maskininstallatør-operatør af metalstøbemaskine
 • Støberiarbejder, metalstøber
 • Svejser
 • Svejser, metalmateriale
 • Tilrigger
 • Urmager
 • Værktøjsmager

Viden

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Typer af metalfremstillingsprocesser

  Metalprocesser, der er forbundet med de forskellige metaltyper, såsom støbeprocesser, varmebehandling, reparation og andre metalfremstillingsprocesser.

Færdigheder

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Administrere virksomhedslager

  Opbevare virksomhedslager og lagerbeholdning ved at holde regnskab med beholdningsprofiler og -steder.

 • Udvikle produktionspolitikker

  Udvikle politikker og procedurer, der anvendes i produktion, f.eks. beskæftigelsespolitikker eller sikkerhedsprocedurer.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Analysere opfyldelse af mål

  Analysere de skridt, der er taget for at nå organisationens mål med henblik på at vurdere de fremskridt, der er gjort, gennemførligheden af målene og sikre, at målene kan opfyldes inden for de fastsatte frister.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Udskifte maskiner

  Evaluere, hvornår der skal investeres i udskiftning af maskiner eller maskinværktøjer, og træffe de nødvendige foranstaltninger.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Udarbejde retningslinjer for fremstilling

  Udarbejde procedurer og retningslinjer for at sikre, at national lovgivning og brancheregler overholdes af fabrikanterne på både det internationale og det indenlandske marked.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Optimere de finansielle resultater

  Lede og koordinere organisationens finansielle operationer og budgetaktiviteter med henblik på at optimere det økonomiske resultat.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Styre produktion

  Planlægge, koordinere og styre alle produktionsaktiviteter for at sikre, at varerne fremstilles i rette tid, i korrekt rækkefølge, af passende kvalitet og sammensætning, fra modtagelse til afsendelse af varer.

 • Prognosticere risici for organisationen

  Analysere en virksomheds drift og foranstaltninger med henblik på at vurdere deres konsekvenser, mulige risici for virksomheden og udvikle egnede strategier til afhjælpning heraf.

 • Definere kvalitetskriterier for produktion

  Definere og beskrive kriterierne for måling af datakvalitet til produktionsformål, f.eks. internationale standarder og fremstillingsforskrifter.

 • Indkøbe mekanisk udstyr

  Indkøbe egnet maskineri. Undersøge markedet for at finde de bedste maskiner, holde sig inden for budgetbegrænsninger og forhandle købet. Føre register.

 • Styre kommercielle risici

  Analysere og evaluere kommercielle risici og udvikle passende strategier til løsning af disse risici.

Source: Sisyphus ODB