Profession minearbejder

Minearbejdere udfører rutinemæssige opgaver inden for minedrift og åbne brud. De bistår minearbejdere med vedligeholdelse af udstyr, lægning af rør, kabler og tunneler og fjernelse af sidesten.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

Færdigheder

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Fjerne affaldsmaterialer fra maskiner

  Fjerne affaldsmaterialer fra maskiner ved anvendelse af passende udstyr eller apparater til at sikre en jævn drift, undgå uheld og vedligeholde et rent arbejdssted.

 • Udføre mindre reparationer af udstyr

  Foretage rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr. Erkende og identificere mindre fejl i udstyr og foretage reparationer, hvis det er relevant.

 • Håndtere affald fra mineanlæg

  Sikre, at udvindingsaffaldet bortskaffes på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Bortskaffe ikkefarligt affald

  Bortskaffe affald, der ikke udgør nogen risiko for sundheden og sikkerheden, på en måde, der er i overensstemmelse med genanvendelses- og affaldshåndteringsprocedurerne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

Source: Sisyphus ODB