Profession minister

Ministre fungerer som beslutningstagere i nationale eller regionale regeringer og leder fagministerier. De udfører lovgivningsmæssige opgaver og fører tilsyn med driften af deres ministerium.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Offentlig repræsentation

  De retlige og offentlige repræsentationsmetoder og -procedurer, der anvendes af regeringen under retssager eller i forbindelse med kommunikation, og de særlige aspekter ved de statslige organer, der er repræsenteret, for at sikre nøjagtig repræsentation.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Forfatningsret

  Forordninger, der vedrører de grundlæggende principper eller den etablerede retspraksis, som regulerer en stat eller en organisation.

Færdigheder

 • Forberede lovgivningsforslag

  Forberede den nødvendige dokumentation i henhold til gældende regler med henblik på at foreslå ny lovgivning eller ændringer af den eksisterende lovgivning.

 • Fremlægge lovgivningsforslag

  Fremlægge forslag til ny lovgivning eller ændringer af eksisterende lovgivning på en måde, der er klar, overbevisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Anvende krisehåndtering

  Kontrollere planer og strategier under kritiske omstændigheder og vise empati og forståelse for at opnå en løsning.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Træffe lovgivningsmæssige beslutninger

  Træffe afgørelse uafhængigt eller i samarbejde med andre lovgivere om accept eller afvisning af nye dele af lovgivningen eller ændringer i den eksisterende lovgivning.

 • Brainstorme idéer

  Sælge dine ideer og koncepter til andre medlemmer af det kreative team for at finde frem til alternativer, løsninger og bedre versioner.

 • Gennemføre politiske forhandlinger

  Føre en debat og argumentation i en politisk kontekst ved hjælp af forhandlingsteknikker, der er specifikke for politiske forhold for at nå det ønskede mål, sikre et kompromis og bevare samarbejdsrelationer.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

Source: Sisyphus ODB