Profession museumsdirektør

Museumsdirektører fører tilsyn med forvaltningen af kunstsamlinger, artefakter og udstillingsfaciliteter. De sikrer og sælger kunstværker på den ene side og bestræber sig på at bevare og vedligeholde kunstsamlinger på den anden. Desuden forvalter de også museets finanser, medarbejdere og markedsføringsbestræbelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kunstsamlinger

  Malerier, skulpturer, tryk, tegninger og andre værker, der danner samlinger i et museum og mulige nye samlinger, som er af interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Kunsthistoriske værdier

  De historiske og kunstneriske værdier, der indgår eksempler på i ens kunstgren.

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

Færdigheder

 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

  Kommunikation og samarbejde om levering af undervisningsmateriale (f.eks. bøger) til uddannelsesinstitutioner.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Rådgive om udlån af kunstværker til udstillinger

  Arbejde sammen med kuratorer og inspektører for museumssamlinger, en arkivar evaluerer betingelserne for kunstgenstande med henblik på udstillinger eller lån. Arkivaren afgør også, om et kunstværk er i stand til at modstå belastningen fra en rejse eller en udstilling.

 • Vedligeholde katalog over samling

  Beskrive, lave fortegnelser over og katalogisere poster i indsamlingen.

 • Rådgive om håndtering af kunst

  Rådgive og instruere andre fagfolk og teknikere i museer om, hvordan de kan håndtere, flytte, lagre og præsentere kunstgenstande i overensstemmelse med deres fysiske karakteristika.

 • Vedligeholde museumsfortegnelser

  Holde museumsfortegnelser ajour og i overensstemmelse med museumsstandarder.

 • Håndtere kunst

  Arbejde direkte med genstande på museer og i kunstgallerier i samarbejde med andre museumsfagfolk for at sikre, at kunstværkerne håndteres, pakkes, oplagres og passes på sikker vis.

 • Sælge kunst

  Sikre og sælge kunstværker på forskellige markeder. Forhandle priser, samarbejde med kunsthandlere og forhindre, at der købes falske kunststykker.

 • Implementere risikostyring i forbindelse med kunstværker

  En registrator fastlægger risikofaktorer for en kunstsamling og mindsker dem. Risikofaktorer for kunstværker omfatter hærværk, tyveri, skadedyr, nødsituationer og naturkatastrofer. Det er registratoren, der har ansvaret for at udvikle og gennemføre strategier til minimering af disse risici.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Supervisere personale på kunstgalleri

  Føre tilsyn med gallerimedarbejdernes aktiviteter og præstationer

 • Overvåge museumsmiljø

  Overvåge og dokumentere miljøforholdene på et museum, i lagerrum såvel som udstillingsfaciliteter. Sørge for, at et tilpasset og stabilt klima er sikret.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Dokumentere museumssamling

  Registratorer beskæftiger sig med dokumentation og registrering af museumssamlinger. Dokumentationen indeholder oplysninger om en objekts tilstand, oprindelse, materialer og alle dets bevægelser inden for museet eller ved udlån.

 • Samarbejde med aktionærer

  Kommunikere og fungere som kommunikationspunkt med aktionærer for at give et overblik over selskabernes investeringer, afkast og langsigtede planer for at øge rentabiliteten.

 • Planlægge undervisningsaktiviteter vedrørende kunst

  Planlægge og anvende kunstfaciliteter, -præstationer og -centre og museumsrelaterede uddannelsesaktiviteter og -arrangementer.

Source: Sisyphus ODB