Profession nationalbankdirektør

Nationalbankdirektører fastlægger den monetære og reguleringsmæssige politik, fastsætter rentesatser, opretholder prisstabilitet og kontrollerer den nationale pengemængde og -udstedelse og valutakurserne og guldreserverne. De fører tilsyn med og kontrollerer banksektoren.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Likviditetsstyring

  Teori og praksis i forbindelse med forvaltningen af likviditet i et selskab med det formål at lette opfyldelsen af forpligtelser over for tredjemand uden at skade selskabets funktion eller lide betydelige tab.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Overvåge kreditinstitutioner

  Foretage banktilsyn og kontrollere datterselskabernes aktiviteter, f.eks. kreditgivning og likviditetsreserve.

 • Fastlægge pengepolitiske foranstaltninger

  Identificere foranstaltninger vedrørende et lands finanspolitik for at fastholde prisstabilitet og kontrollere pengeforsyningen som f.eks. at ændre renten eller inflationsraten.

 • Administrere værdipapirhandel

  Forvalte og kontrollere salg og køb af omsættelige finansielle produkter såsom egenkapital og gældsbeviser.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Overvåge nationaløkonomien

  Føre tilsyn med økonomien i et land og dets finansielle institutioner såsom banker og andre kreditinstitutter.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

 • Udvikle en organisationsstruktur

  Skabe og udvikle den organisatoriske struktur i en gruppe af personer, der arbejder sammen om at virkeliggøre organisationens mål.

Source: Sisyphus ODB