Profession olie- og gasproduktionsleder

Olie- og gasproduktionsledere koordinerer og gennemfører kort- og mellemlangsigtede olie- og gasproduktionsprogrammer og -planer, såsom for boring, udvindingsoperationer og affaldshåndtering. De styrer en eller flere enheder og fører tilsyn med gennemførelsen af tekniske og menneskelige midler inden for rammerne af målene for mængde, kvalitet og planlægning. Olie- og gasproduktionsledere udformer produktionsprogrammer og -planer og sikrer, at de overholdes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Ledelsesprincipper

  Sæt af træk og værdier, der er retningsgivende for en leders handlinger i forhold til vedkommendes medarbejdere og virksomheden, og som sætter kursen i karriereforløb. Disse principper er også et vigtigt værktøj til selvevaluering med henblik på at identificere styrker og svagheder og udvikle sig selv.

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

 • Gasmarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for gashandel, metoder og praksis for gashandel og identifikation af de vigtigste aktører i gassektoren.

Færdigheder

 • Finde muligheder for procesforbedringer

  Finde muligheder for forbedringer af driftsmæssige og finansielle resultater.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Forvalte tungt udstyr

  Overvåge driften af tungt udstyr. Beregne, hvilket udstyr der er til rådighed. Planlægge vedligeholdelsesperioder.

 • Informere om sikkerhedsstandarder

  Informere ledere og personale om standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig i tilfælde af farlige miljøer, f.eks. i bygnings- eller mineindustrien.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Skrive produktionsrapporter

  Udarbejde og færdiggøre skifteholdsplaner og produktionsrapporter rettidigt.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Tænke proaktivt

  Tage initiativer med henblik på at opnå forbedringer.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Rapportere produktionsresultater

  Rapportere om produktion til hierarkiet. Angive et specifikt sæt parametre, f.eks. produceret mængde og timing og eventuelle problemer eller uventede hændelser.

Source: Sisyphus ODB