Profession områdechef for lufthavn

Områdechefer for lufthavne fører tilsyn med en gruppe ledere, der leder eller fører tilsyn med et bestemt område i lufthavnen, programmet eller et projekt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøforskrifter for lufthavne

  De officielle regler for miljøstandarder i lufthavne i henhold til de nationale regler for planlægning af lufthavnsanlæg og den dertil knyttede udvikling. Disse omfatter reguleringsmæssige aspekter vedrørende støj og miljømæssige aspekter, bæredygtighedsforanstaltninger og virkninger i forbindelse med arealudnyttelse, emissioner og afbødning af risici for vilde dyr og planter.

 • Driftsmiljø i lufthavn

  Have indgående viden om driftsmiljøet i en lufthavn, de operationelle karakteristika, tjenester, aktiviteter og procedurer i et offentligt lufthavnsområde og ved leverandører, samarbejdspartnere og andre lufthavnsenheder.

Færdigheder

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Implementere forbedringer af lufthavnsprocedurer

  Gennemføre forbedringsprocedurer i lufthavnsprocedurer baseret på en forståelse af en lufthavns behov. Planlægge og udvikle procedurer for forbedring ved hjælp af passende ressourcer.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Udvise diplomatiske evner

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfuld måde.

 • Yde assistance til forskellige lufthavnsbrugere

  Opfylde forskellige typer lufthavnskunders behov samt udarbejde og gennemføre planer for at håndtere interessenternes anmodninger.

 • Forhandle salgsaftaler

  Nå til enighed mellem kommercielle partnere med fokus på vilkår og betingelser, specifikationer, leveringstid, pris osv.

 • Føre tilsyn med vedligeholdelsesaktiviteter i lufthavne

  Føre tilsyn med lufthavnspersonale under drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter såsom brændstofpåfyldning af flyvemaskiner, flykommunikation, vedligeholdelse af start- og landingsbaner osv.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Vedligeholde fortegnelser over lufthavnsoperationer

  Føre en ajourført oversigt over alle aspekter af lufthavnsdrift.

Source: Sisyphus ODB