Profession pædagog i SFO

Pædagoger i SFO tilrettelægger børneforsorg, aktiviteter og arrangementer efter skoletiden og i skoleferien. De understøtter børns udvikling ved at gennemføre børneforsorgsprogrammer. Pædagoger i SFO underholder også børn og sørger for et sikkert miljø for børnene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Børneforsorg

  Lovgivning og praksis til beskyttelse af børn mod og forebyggelse af misbrug og skade.

 • Børns fysiske udvikling

  Anerkende og beskrive udviklingen ved iagttagelse af følgende kriterier: vægt, længde, hovedstørrelse, ernæringskrav, nyrefunktion, hormonpåvirkninger af udviklingen, reaktion på stress samt infektion.

Færdigheder

 • Supervisere børn

  Sørge for, at børn holdes under opsyn i en vis periode, så deres sikkerhed til enhver tid garanteres.

 • Fremme beskyttelsen af unge

  Forstå beskyttelse, og hvad der skal gøres i tilfælde af faktisk eller potentiel skade eller misbrug.

 • Udføre personcentreret pleje

  Behandle enkeltpersoner som partnere i planlægning, udvikling og evaluering af behandling for at sikre, at det passer til deres behov. Sætte dem og deres omsorgspersoner i centrum for alle beslutninger.

 • Koordinere undervisningsprogrammer

  Planlægge og koordinere undervisnings- og offentlige outreachprogrammer, såsom workshopper, turnéer, forelæsninger og kurser.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Underholde personer

  Give folk underholdning ved at udføre eller tilbyde en optræden, som f.eks. et show, et teaterstykke eller en kunstnerisk optræden.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Bidrage til beskyttelse af børn

  Forstå, anvende og følge beskyttelsesprincipper, indgå i et professionelt samarbejde med børn og arbejde inden for rammerne af det personlige ansvar.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved at styre budget, logistik, support til arrangement, sikkerhed, beredskabsplaner og opfølgning.

 • Tilbyde skolefritidsordning

  Lede, føre tilsyn med eller hjælpe med indendørs og udendørs fritids- eller uddannelsesaktiviteter efter skoletid eller i skoleferier.

 • Holde vagt i skolegården

  Observere elevernes fritidsaktiviteter for at sikre elevernes sikkerhed og velfærd og gribe ind, når det er nødvendigt.

 • Håndtere børns problemer

  Fremme forebyggelse, tidlig påvisning og håndtering af børns problemer med fokus på udviklingsmæssige forsinkelser og lidelser, adfærdsproblemer, funktionsnedsættelser, sociale belastninger, psykiske lidelser, herunder depression og angstlidelser.

 • Bistå ved børns udvikling af grundlæggende personlige kompetencer

  Tilskynde og lette udviklingen af børns naturlige nysgerrighed og sociale og sproglige evner gennem kreative og sociale aktiviteter, såsom fortællekunst, fantasifuld leg, sange, tegninger og spil.

 • Overvåge aktiviteter i forbindelse med arrangement

  Overvåge aktiviteter i forbindelse med arrangement for at sikre, at love og forordninger følges, se på deltagernes tilfredshed, og løse eventuelle problemer, hvis de opstår.

 • Implementere plejeprogrammer for børn

  Udføre aktiviteter med børn i overensstemmelse med deres fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale behov ved hjælp af passende værktøjer og udstyr, der fremmer interaktion og læringsaktiviteter.

Source: Sisyphus ODB