Profession produktchef for turistservices

Produktchefer for turistservices analyserer markedet, undersøger potentielle tilbud, udvikler produkter, planlægger og organiserer distributions- og markedsføringsprocesserne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Turistmarked

  Studiet af turistmarkedet på internationalt, regionalt og lokalt plan og i betragtning af turistdestinationerne på verdensplan.

 • Geografiske områder med relevans for turister

  Turismegeografi i Europa samt resten af verden med henblik på at gøre opmærksom på relevante turismeområder og attraktioner.

 • Udviklingspotentiale for turistressourcer på destination

  Undersøgelsen af et specifikt områdes turistressourcer og dets potentiale for yderligere udvikling af nye turisttjenester og -begivenheder.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

Færdigheder

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Udarbejde det årlige markedsføringsbudget

  Foretage beregning af både de indtægter og udgifter, der forventes at blive betalt i løbet af det kommende år, vedrørende markedsføringsrelaterede aktiviteter såsom reklame, salg og levering af produkter til kunder.

 • Overvåge leverandørpræstationer

  Administrere entreprenørens indsats og vurdere, om de opfylder den aftalte standard, og om nødvendigt korrigere manglende overholdelse.

 • Udvikle programmer for pakkerejser

  Skabe programmer for pakkerejser i overensstemmelse med organisationens politik og markedsefterspørgslen.

 • Administrere produktion og distribution af reklamer for rejser

  Føre tilsyn med oprettelse, produktion og distribution af turistkataloger og -brochurer.

 • Deltage i turistarrangementer

  Deltage i turistmesser og udstillinger med henblik på at fremme, distribuere og forhandle turisttjenester og pakkerejser.

 • Udvikle turistdestinationer

  Skabe turistpakker ved at opdage destinationer og steder af interesse i samarbejde med lokale interessenter.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Forhandle leverandøraftaler

  Nå frem til en aftale med leverandøren om tekniske krav, kvantitet, kvalitet, pris, betingelser, opbevaring, emballage, returnering og andre krav i forbindelse med indkøbs- og leveringsprocessen.

 • Udvikle turismeprodukter

  Udvikle og fremme turismeprodukter, -aktiviteter, -tjenester og pakkerejser.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Opbygge et kontaktnetværk med leverandører af turisttjenester

  Etablere et udbredt netværk af leverandører i turistbranchen. Forberede de bedst mulige pakke- og turistydelser.

 • Udføre lagerplanlægning

  Fastsætte de optimale mængder og tidsplaner for lagerbeholdningen for at bringe den i overensstemmelse med salgs- og produktionskapaciteten.

 • Fastlægge prisstrategier

  Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

 • Administrere distributionskanaler

  Føre tilsyn med distributionskanaler for så vidt angår kundernes krav.

 • Udarbejde indhold til turistbrochurer

  Formulere indhold til foldere og turistbrochurer, rejsetjenester og pakkeløsninger.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Forvalte distributionen af materiale til promovering af destinationer

  Føre tilsyn med distributionen af turistkataloger og -brochurer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Skabe nye koncepter

  Finde frem til nye koncepter.

 • Evaluere turistdestinationer

  Evaluere et område ved at analysere dets typologi, egenskaber og anvendelse som turismeressource.

Source: Sisyphus ODB