Profession produktchef inden for lædervarer

Produktchefer inden for lædervarer udfører en lang række aktiviteter og opgaver på ledelsesområdet, nemlig planlægger, distribuerer og koordinerer alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre de forskellige faser for lædervareproduktion, ved at sikre overholdelsen af kvalitetsstandarder og forud fastsatte produktions- og produktivitetsmål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

 • Forudgående syningsprocesser og -teknikker i forbindelse med fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Teknologi, herunder maskiner og teknikker, til fremstilling af lædervarer og fodtøjsoverdele.

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

Færdigheder

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Forberede prøver af lædervarer

  Fremstille, afprøve og kontrollere prototyper eller prøver af lædervarer i forhold til et sæt på forhånd fastlagte kriterier i alle faser af fremstillingsprocessen. Revidere de oprindelige designkoncepter og gennemføre tekniske forbedringer.

 • Planlægge forsyningskædelogistik for fodtøj og lædervarer

  Planlægge, tilrettelægge og overvåge logistik- og forsyningskædeaktiviteter på grundlag af fodtøjs- og lædervarevirksomhedens hovedmål med hensyn til kvalitet, omkostninger, levering og fleksibilitet.

 • Planlægge lædervareproduktion

  Udforme fremstillingsprocessen for hver model af lædervarer. Planlægge fremstillingsfaserne og produktionsaktiviteterne. Planlægge brugen af materialer og læderkomponenter. Vælge maskiner og udstyr. Planlægge arbejdsstyrken. Beregne direkte og indirekte omkostninger ved fremstilling. Planlægge vedligeholdelsen af maskinerne og udstyret.

 • Skelne mellem tilbehør

  Skelne mellem tilbehør for at bestemme forskellene på dem. Evaluere tilbehør på grundlag af deres egenskaber og anvendelse ved fremstilling af beklædningsartikler.

 • Beregne effektiviteten af produktionen af fodtøj og lædervarer

  Analysere produktionskapaciteten for fodtøj og lædervarer og indsamle oplysninger om menneskelige og teknologiske ressourcer. Følge produktionsprocessen og tilpasse arbejdsmetoder og driftstider i overensstemmelse med den tekniske specifikation for modellen, menneskelige ressourcer og udstyr. Optimere produktionslinjerne og forøge produktiviteten.

 • Lede produktionen af fodtøj eller lædervarer

  Planlægge produktionen af fodtøj eller lædervarer i overensstemmelse med virksomhedens mål, frister og disponible ressourcer. Distribuere, koordinere og kontrollere alle aktiviteter og de forskellige produktionsfaser ved hjælp af oplysninger fra tekniske datablade og organisation og metoder. Tilstræbe at optimere kvalitet, produktivitet og sikkerhed. Samarbejde med alle tilknyttede afdelinger. Rapportere om produktion, kvalitet, produktivitetsafvigelser og foreslå korrigerende foranstaltninger.

 • Tænke innovativt i fodtøjs- og lædervareindustrien

  Innovere og skabe i fodtøjs- og lædervaresektoren. Evaluere nye idéer og koncepter for at gøre dem til salgbare produkter. Tænke i iværksætterbaner i alle faser af produkt- og procesudviklingen med henblik på at identificere nye forretningsmuligheder for målmarkederne.

 • Anvende metoder til fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Udarbejde tekniske specifikationer såsom tegninger, kort og datablade til de forskellige faser af produktionen af fodtøj og lædervarer. Analysere de tekniske datablade og definere arbejdsmetoderne. Anføre rækkefølgen af opgaverne og fordele arbejdet til fremstilling af hver enkelt model.

 • Skelne mellem stoffer

  Skelne mellem stoffer for at fastslå forskelle mellem dem. Evaluere stoffer på grundlag af deres egenskaber og deres anvendelse i fremstillingen af beklædningsartikler.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

 • Måle arbejdstid under produktion af fodtøj og lædervarer

  Beregne og fastsætte driftstider for fremstilling af fodtøj og lædervarer ved hjælp af forskellige metoder og teknikker. Kontrollere produktionstider, sammenligne med estimater.

Source: Sisyphus ODB