Profession produktionschef inden for fodtøj

Produktionschefer inden for fodtøj planlægger, distribuerer og koordinerer alle aktiviteter knyttet til de forskellige faser for fremstilling af fodtøj ved at sikre overholdelsen af kvalitetsstandarder og forud fastsatte produktions- og produktivitetsmål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Teknikker til syning af fodtøj

  Teknologier, udstyr, maskiner og processer til lukning af overdelen på fodtøj ved hjælp af forskellige syninger, såsom lukket, overlap, overlock, rand, relief og mokkasin.

 • Præsamling af overdele til fodtøj

  Udstyr og teknikker til præsamling af overdele i fodtøjsindustrien.

 • Manuelle processer til skæring af læder

  Skæreregler, varians i læderets egenskaber på overfladen og forlængelsesretninger for fodtøjdele.

 • Fodtøjsfremstillingsteknologi

  Fodtøjsprocesteknologi og maskinprocesser. Fodtøjsfremstillingen begynder i opskærings- og tilpasningsafdelingen, hvor overdele og såler skæres ud. Overdelens komponenter samles i tilpasningsafdelingen efter en nøjagtig rækkefølge for specifikke aktiviteter: skærfning, foldning, syning osv. Den lukkede overdel, indersålen og andre sålkomponenter sættes sammen i samleafdelingen, hvor hovedaktiviteterne er lasting og forsåling. Processen afsluttes med færdigbearbejdning i afslutnings- og pakkeafdelingen.

 • Samlingsprocesser og -teknikker i forbindelse med produktion af California-fodtøj

  Teknologi, udstyr, maskiner og værktøj til samling af California-fodtøj.

 • Præsamling af skobunde

  Udstyr og teknikker til fremstilling af bundkomponenter i fodtøjsindustrien, herunder såler, hæle, indlægssåler o.l.

 • Fodtøjsmaterialer

  Kendetegn, komponenter, fordele og begrænsninger for en række materialer, der bruges til fremstilling af fodtøj: læder, lædererstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plastik, gummi osv. 

 • Teknikker til færdigbehandling af fodtøj

  De tilhørende maskiner, værktøjer, kemikalier og procedurer til mekanisk færdigbehandling, der anvendes i forbindelse med fremstilling af fodtøj.

 • Samlingsprocesser og -teknikker i forbindelse med produktion af fodtøj med limet sål

  Teknologi, udstyr, maskiner og værktøj til læstning og forsåling i forbindelse med produktion af fodtøj med limet sål.

 • Fodtøjskvalitet

  Kvalitetsspecifikationer for materialer, processer og færdigvarer, de mest almindelige defekter ved fodtøj, hurtige testprocedurer, procedurer og standarder for laboratorietest, egnet udstyr til kvalitetskontrol. Kvalitetssikring i fremstillingsprocessen for fodtøj og grundlæggende principper for kvalitet, herunder rammer og standarder for fodtøj.

 • Samlingsprocesser og -teknikker i forbindelse med produktion af Goodyear-fodtøj

  Teknologi, udstyr, maskiner og værktøj til samling af konstruktionstyper til Goodyear-fodtøj.

 • Fodtøjskomponenter

  Fodtøjskomponenter, både overdel (overlæder, sidebelægning, fór, forstærkninger, tåkapper osv.) og bundstykker (såler, hæle, indersåler osv.). Økologiske hensyn og vigtigheden af genanvendelse. Udvælgelse af egnede materialer og komponenter baseret på deres indflydelse på fodtøjets stil og kendetegn, egenskaber og fabrikationsmuligheder. Procedurer og metoder i forbindelse med kemisk og mekanisk forarbejdning af læder og andre materialer.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Forudgående syningsprocesser og -teknikker i forbindelse med fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Teknologi, herunder maskiner og teknikker, til fremstilling af lædervarer og fodtøjsoverdele.

Færdigheder

 • Lede produktionen af fodtøj eller lædervarer

  Planlægge produktionen af fodtøj eller lædervarer i overensstemmelse med virksomhedens mål, frister og disponible ressourcer. Distribuere, koordinere og kontrollere alle aktiviteter og de forskellige produktionsfaser ved hjælp af oplysninger fra tekniske datablade og organisation og metoder. Tilstræbe at optimere kvalitet, produktivitet og sikkerhed. Samarbejde med alle tilknyttede afdelinger. Rapportere om produktion, kvalitet, produktivitetsafvigelser og foreslå korrigerende foranstaltninger.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Beregne effektiviteten af produktionen af fodtøj og lædervarer

  Analysere produktionskapaciteten for fodtøj og lædervarer og indsamle oplysninger om menneskelige og teknologiske ressourcer. Følge produktionsprocessen og tilpasse arbejdsmetoder og driftstider i overensstemmelse med den tekniske specifikation for modellen, menneskelige ressourcer og udstyr. Optimere produktionslinjerne og forøge produktiviteten.

 • Planlægge forsyningskædelogistik for fodtøj og lædervarer

  Planlægge, tilrettelægge og overvåge logistik- og forsyningskædeaktiviteter på grundlag af fodtøjs- og lædervarevirksomhedens hovedmål med hensyn til kvalitet, omkostninger, levering og fleksibilitet.

 • Forberede prøver af fodtøj

  Skabe, afprøve og kontrollere prototyper eller prøver af fodtøj ud fra et forud defineret sæt kriterier i alle faser af fremstillingsprocessen. Revidere de oprindelige designkoncepter og gennemføre tekniske forbedringer.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Planlægge fodtøjsproduktion

  Udforme fremstillingsprocessen for hver fodtøjsmodel. Planlægge fremstillingsfaserne for fodtøjsproduktion og -drift. Planlægge brugen af materialer og fodtøj. Vælge maskiner og udstyr. Planlægge arbejdsstyrken. Beregne direkte og indirekte omkostninger ved fremstilling. Planlægge vedligeholdelsen af maskiner og udstyr.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Tænke innovativt i fodtøjs- og lædervareindustrien

  Innovere og skabe i fodtøjs- og lædervaresektoren. Evaluere nye idéer og koncepter for at gøre dem til salgbare produkter. Tænke i iværksætterbaner i alle faser af produkt- og procesudviklingen med henblik på at identificere nye forretningsmuligheder for målmarkederne.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

Source: Sisyphus ODB