Profession produktionsleder inden for film og teater

Produktionsledere inden for film og teater tager sig af en række praktiske problemer i forbindelse med produktionen. De beskæftiger sig med spørgsmål lige fra rekruttering af personale, indkøb af materialer og tjenesteydelser til fragt, toldkoordinering, telekommunikation, arbejdsmarkedsrelationer, logistik, informationsteknologi, kontakt med det offentlige, booking, planlægning, håndtering af forsinkelser og sikkerhed på arbejdspladsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Kulturelle projekter

  Formål, organisation og forvaltning af kulturelle projekter og relaterede fundraisingtiltag.

Færdigheder

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Organisere prøver

  Lede, planlægge og gennemføre prøver til forestillingen.

 • Estimere behovet for kunstnerisk produktion

  Analysere, vurdere og opstille en liste over produktionsbehov.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Promovere arrangementer på kulturinstitutioner

  Samarbejde med medarbejdere på museer eller kunstanlæg for at udvikle og fremme deres arrangementer og programmer.

 • Koordinere prøver

  Tilrettelægge prøveskemaer for skuespillere og mandskab, indsamle og ajourføre nødvendige kontaktoplysninger samt tilrettelægge eventuelle yderligere møder for skuespillere og mandskab.

 • Arbejde med kulturspecialister

  Anmode om bistand fra andre fagfolk og specialister i og uden for organisationen med henblik på at bidrage til aktiviteter og tilvejebringe dokumenter for at forbedre offentlighedens adgang til samlinger og udstillinger.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Organisere kulturelle arrangementer festivaler og udstillinger

  Afholde arrangementer samarbejde med lokale interessenter, som fremmer lokal kultur og kulturarv.

 • Planlægge aktiviteter i forbindelse med kunstneriske produktioner

  Tilføre personale og ressourcer til forskellige aktiviteter i forbindelse med kunstneriske produktioner. Tage hensyn til produktionens behov og koordinere med de involverede parter.

 • Forvalte kunstnerisk projekt

  Administrere et kunstprojekt. Fastlægge projektbehovene. Etablere partnerskaber. Forvalte budgettet, tidsplanen, de kontraktlige aftaler og vurdere projektet.

 • Organisere produktionsområde

  Holde orden på scenen og i kulisserne. Definere og mærke områder til forskellige formål, såsom opbevaring, omklædning og møder. Koordinere organisatoriske beslutninger med brugerne af rummet.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Udarbejde produktionsplaner

  Oprette en tidsplan for produktion af en film, et radio- og tv-program eller en kunstnerisk produktion. Beslutte, hvor lang tid hver fase skal vare, og hvilke krav der stilles til den. Tage hensyn til produktionsteamets eksisterende planer og udarbejde en realistisk tidsplan. Orientere holdet om tidsplanen.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Udvikle kulturelle aktiviteter

  Udvikle aktiviteter, der er tilpasset udstrækning og/eller publikum. Tage hensyn til de vanskeligheder og behov, der observeres og identificeres ud fra et perspektiv om at øge nysgerrigheden og den generelle kapacitet til at få adgang til kunst og kultur.

 • Samarbejde med kulturpartnere

  Etablere og opretholde bæredygtige partnerskaber med kulturmyndigheder, sponsorer og andre kulturinstitutioner.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Udvikle budgetter for kunstneriske projekter

  Udvikle budgetter for kunstneriske projekter med henblik på godkendelse og fastsættelse af frister og materialeomkostninger.

 • Koordinere med kreative afdelinger

  Koordinere aktiviteter med andre kunstneriske og kreative afdelinger.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Koordinere kunstnerisk produktion

  Føre tilsyn med den løbende koordinering af produktionsopgaverne, således at organisationen er i overensstemmelse med de ønskede kunstneriske og forretningsmæssige politikker og med henblik på at præsentere produktioner med en ensartet identitet for offentligheden.

Source: Sisyphus ODB