Profession produktudviklingschef inden for lædervarer

Produktudviklingschefer inden for lædervarer koordinerer design- og produktudviklingsprocessen for lædervarer med henblik på at overholde virksomhedens markedsføringsspecifikationer, frister, strategiske krav og politikker. De kommunikerer og samarbejder med andre tværfaglige team eller fagpersoner med opgaver inden for fremstilling af lædervarer, såsom logistik og markedsføring, omkostningsberegning, planlægning, produktion og kvalitetssikring. De er ansvarlige for udvikling af kollektioner af lædervarer, hvilket involverer aktiviteter som at følge udviklingen af modetendenser, gennemgå designspecifikationer for at imødekomme virksomhedens designvisioner, produktionsmiljø og krav til rentabilitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

 • Proces til udvikling af fodtøj

  Projekter vedrørende fremstilling af fodtøj, der starter fra inspiration til teknisk design og fremstilling ved at følge adskillige trin. Den seneste udvikling inden for fodtøjsmaterialer, komponenter, processer og koncepter.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Planlægning af markedsføringen af fodtøj og lædervarer

  De principper og metoder, der anvendes ved udarbejdelsen af en markedsføringsplan, og hvordan en virksomhed bedst kan positionere sig i forhold til sine konkurrenter, idet der tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner markedet for fodtøj og lædervarer. 

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

Færdigheder

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Skelne mellem tilbehør

  Skelne mellem tilbehør for at bestemme forskellene på dem. Evaluere tilbehør på grundlag af deres egenskaber og anvendelse ved fremstilling af beklædningsartikler.

 • Udvikle planer for markedsføring af fodtøj og lædervarer

  Kunne udarbejde markedsføringsplaner og udstikke retningslinjer for virksomhedens markedsføringsstrategier samt være i stand til at identificere potentielle markeder og udføre markedsføringsaktiviteter med henblik på at promovere selskabets skoprodukter.

 • Tænke innovativt i fodtøjs- og lædervareindustrien

  Innovere og skabe i fodtøjs- og lædervaresektoren. Evaluere nye idéer og koncepter for at gøre dem til salgbare produkter. Tænke i iværksætterbaner i alle faser af produkt- og procesudviklingen med henblik på at identificere nye forretningsmuligheder for målmarkederne.

 • Skelne mellem stoffer

  Skelne mellem stoffer for at fastslå forskelle mellem dem. Evaluere stoffer på grundlag af deres egenskaber og deres anvendelse i fremstillingen af beklædningsartikler.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Overvåge arbejde i læderindustrien

  Driftsmæssig overvågning henviser til indsamling af centrale systempræstationer ved læderproduktionen med regelmæssige mellemrum eller ved afslutningen af visse specifikke faser af læderprocessen. Disse oplysninger danner grundlag for observation, opdagelse og registrering af drift af maskiner og systemer. Aktiviteten leverer også de kritiske data til kontrol af korrekt udførelse af processen og til overvågning af kvalitet og kapacitet i forhold til produkter og produktionskrav.

 • Udvikle lædervarekollektion

  Omdanne idéer og koncepter til fremstilling af lædervarer til prototyper og endelig en kollektion. Analysere og kontrollere designene fra forskellige vinkler såsom funktionalitet, æstetik, ydeevne og fremstilling. Administrere udviklingsprocessen for alle lædervareprototyper for at opfylde kundens behov og sikre en ordentlig balance mellem kvalitet og produktionsomkostninger.

 • Planlægge forsyningskædelogistik for fodtøj og lædervarer

  Planlægge, tilrettelægge og overvåge logistik- og forsyningskædeaktiviteter på grundlag af fodtøjs- og lædervarevirksomhedens hovedmål med hensyn til kvalitet, omkostninger, levering og fleksibilitet.

 • Anvende udviklingsproces på fodtøjsdesign

  Forstå forbrugerens behov og analysere modetendenserne. Nyskabe og udvikle fodtøjskoncepter ud fra et æstetisk, funktionelt og teknologisk synspunkt ved brug af en lang række metoder og teknikker, udvælge materialer, komponenter og egnede teknologier, tilpasse nye koncepter til produktionskrav og omdanne nye idéer til salgbare og bæredygtige produkter til masseproduktion eller kundetilpasset produktion. Kommunikere de nye design og idéer visuelt.

 • Overføre modetendenser til fodtøj og lædervarer

  Kunne holde sig opdateret om den seneste mode, deltage i modeshow og gennemgå mode- og tøjmagasiner og -manualer, analysere den tidligere og aktuelle modeudvikling på områder som markedet for fodtøj, lædervarer og beklædning. Anvende analytisk tænkning og kreative modeller til at anvende og fortolke de kommende trends inden for mode og livsstil på en systematisk måde.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Forberede prøver af lædervarer

  Fremstille, afprøve og kontrollere prototyper eller prøver af lædervarer i forhold til et sæt på forhånd fastlagte kriterier i alle faser af fremstillingsprocessen. Revidere de oprindelige designkoncepter og gennemføre tekniske forbedringer.

 • Implementere plan for markedsførings af fodtøj

  Gennemføre markedsføringsplaner i henhold til virksomhedernes specifikationer, der opfylder efterspørgslen på markedet.

Source: Sisyphus ODB