Profession publikumschef

Publikumschefer er ansvarlige for de områder af et live arrangement, der er tilgængelige for offentligheden. De sikrer, at interaktionen med kunderne eller de besøgende foregår gnidningsløst og professionelt. Publikumschefer er ansvarlige for billetsalget og alle forfriskninger og sørger for, at de arealer, der er tilgængelige for offentligheden, er korrekt afmærkede. De interagerer med spillestedslederen og regissøren.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

Færdigheder

 • Promovere sundhed og sikkerhed

  Promovere betydningen af et sikkert arbejdsmiljø. Træne og hjælpe personale til at deltage aktivt i den løbende udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forhandle sundheds- og sikkerhedsspørgsmål med tredjeparter

  Konsultere, forhandle og nå til enighed om potentielle risici, foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer med tredjeparter.

 • Vurdere renligheden af områder

  Vurdere områders renhed for at sikre, at de er rene og repræsentative for kunderne.

 • Sikre gæsters sundhed og sikkerhed

  Træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at et publikum eller en person, der besøger en aktivitet, er fysisk sikker. Forberede foranstaltninger i tilfælde af en nødsituation. Yde førstehjælp og lede nødevakueringer.

 • Supervisere arrangementspersonale

  Udvælge, uddanne og overvåge frivillige og støttepersonale, der kræves til arrangementer.

 • Reagere på nødsituationer under liveforestilling

  Vurdere og reagere på en nødsituation (brand, trussel, ulykke eller en anden nødsituation), informere beredskabstjenester og træffe passende foranstaltninger for at beskytte eller evakuere medarbejdere, deltagere, besøgende eller publikum i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

 • Udføre daglig kasseopgørelse

  Udføre daglig kasseopgørelse for at sikre, at dagens forretningstransaktioner er blevet korrekt behandlet.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Holde øje med gæsters ankomst

  Føre tilsyn med gæsternes adgang og sikre, at gæsternes behov tilgodeses, og at sikkerheden til enhver tid opretholdes.

 • Overvåge billetsalg

  Hold regnskab med til salg af billetter til live begivenheder. Overvåge, hvor mange billetter der er til rådighed, og hvor mange der er solgt.

Source: Sisyphus ODB