Profession reklamechef

Reklamechefer udfører implementeringen af de annonceringsinitiativer, der er planlagt i den strategiske marketingplan. De tilrettelægger og forbereder de ressourcer, der er nødvendige for at iværksætte reklamekampagner og aktiviteter i reklamebureauer. De forbereder og tilpasser kommunikationskanaler, forhandler kontrakter og sikrer, at operationer overholder de budgetmæssige krav.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Offentlig meningsdannelse

  Den proces, hvorved opfattelser og holdninger til noget dannes og håndhæves. De elementer, der spiller en rolle i den offentlige mening, f.eks. udformning af information, psykologiske processer og flokmentalitet.

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Reklameteknikker

  De kommunikationsstrategier, der har til formål at overtale eller opmuntre et publikum, og de forskellige medier, der anvendes til at nå dette mål.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

Færdigheder

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Rådgive om offentligt image

  Rådgive en klient såsom en politiker, kunstner eller en anden person, der optræder offentligt, om, hvordan man præsenterer sig selv på en måde, der modtages bedst muligt af den brede offentlighed eller en målgruppe.

 • Gennemføre PR-aktiviteter

  Gennemføre PR-aktiviteter ved at styre udbredelsen af information mellem en enkeltperson eller en organisation og offentligheden.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Gennemføre interviews

  Undersøge interviewets kontekst. Planlægge tilgængelighed. Forberede sig i overensstemmelse med konteksten og mediemangfoldigheden (radio, tv, web, aviser osv.) og interviewes.

 • Udvikle kommunikationsstrategier

  Forvalte eller bidrage til udarbejdelsen og gennemførelsen af en organisations interne og eksterne kommunikationsplaner og præsentation, herunder dens tilstedeværelse på internettet.

 • Arrangere pressekonferencer

  Organisere interviews med en gruppe journalister for at give en meddelelse eller besvare spørgsmål om et specifikt emne.

 • Udlede konklusioner af resultaterne af markedsundersøgelser

  Analysere, drage konklusioner og fremsætte vigtige bemærkninger fra markedsundersøgelser. Foreslå potentielle markeder, priser, målgrupper eller investeringer.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Udarbejde pressemeddelelser

  Indsamle oplysninger og skrive pressemeddelelser med tilpasning af registeret til målgruppen og sikre, at budskabet er godt formidlet.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Etablere forbindelser til medierne

  Indtage en professionel holdning for at reagere effektivt på mediernes krav.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Rådgive om PR

  Rådgive erhvervslivet eller offentlige organisationer om forvaltning af public relations og strategier til at sikre effektiv kommunikation med målgrupper og hensigtsmæssig formidling af information.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Koordinere handlingsplaner for markedsføring

  Administrere oversigten over markedsføringshandlinger, som f.eks. planlægning af markedsføring, intern finansiel tildeling af midler, reklamemateriale, gennemførelse, kontrol og kommunikationsindsats.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Udarbejde præsentationsmateriale

  Forberede dokumenter, diasshows, plakater og eventuelle andre medier, der er nødvendige for specifikke målgrupper.

 • Give offentlige præsentationer

  Tale offentligt og interagere med de tilstedeværende. Udarbejde meddelelser, planer, diagrammer og andre oplysninger til støtte for præsentationen.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Koordinere reklamekampagner

  Organisere et handlingsforløb for at fremme et produkt eller en ydelse; overvåge produktionen af tv-reklamer, annoncer i aviser og magasiner, foreslå e-mailpakker, e-mailkampagner, hjemmesider, stande og andre annonceringskanaler

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Udvikle PR-strategier

  Planlægge, koordinere og gennemføre alle de bestræbelser, der er behov for i en public relations-strategi, såsom fastlæggelse af mål, forberedelse af kommunikation, kontakt til partnere og formidling af information til interessenter.

Source: Sisyphus ODB