Profession reklameskilteopsætter

Reklameskilteopsættere opsætter plakater og andre reklamematerialer på bygninger, busser og undergrundsbaner og andre offentlige steder, såsom indkøbscentre, for at tiltrække forbipasserendes opmærksomhed. De bruger udstyr til at klatre op på bygninger og nå højt op, idet de overholder sundheds- og sikkerhedsregler og -procedurer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udendørsreklamer

  Type og karakteristika for reklame i det offentlige rum, f.eks. på gadeinventar, køretøjer til offentlig transport, banegårde og lufthavne samt på skilte.

 • Risici i forbindelse med højtsiddende reklameskilte

  Farer og risici, som reklameinstallatører er udsat for i forbindelse med opsætning og fjernelse af plakater, f.eks. fald fra højde, platforme uden afskærmning eller ulykker pga. manuel håndtering af materialer og redskaber.

Færdigheder

 • Sørge for vedligeholdelse af reklameinstallationer

  Regelmæssigt inspicere, rengøre og vedligeholde reklameskilte og dertil hørende møbler som f.eks. offentlige bænke, gadebelysning, beholdere til genanvendelse af glas eller batterier og paneler på busholdepladser.

 • Rengøre glasoverflader

  Bruge rengøringsprodukter til at rense alle overflader, der er dækket af glas, især vinduer.

 • Opsætte reklamematerialer

  Gøre vejudstyr klar og fastgør reklamematerialer herpå i overensstemmelse med alle sikkerhedsregler og arbejdsstandarder. Kontrollere belysning og det samlede billede og afdække mulige defekter i forbindelse med implementeringen.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Hænge reklameplakater op

  Indhente reklameplakater og hænge dem på det pågældende reklamested. Anbringe plakaterne på en professionel måde uden folder, former eller overlap.

 • Fjerne plakater

  Fjerne slidte, uaktuelle eller uønskede plakater og bortskaffe dem korrekt.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Opsætte reklameinstallationer

  Placere nye enheder og nyt udstyr til reklamemøbler i byområder, som f.eks. fritstående skilte eller offentlige bænke.

Source: Sisyphus ODB