Profession rektor på gymnasialt niveau

Rektorer på gymnasialt niveau er ansvarlige for at følge studieplaner, der fremmer de studerendes akademiske udvikling. De leder personalet ved at arbejde tæt sammen med de forskellige afdelingsledere og står for den rettidige evaluering af faglærere for at optimere klassernes ydeevne. De sikrer også, at institutionen opfylder de nationale lovbestemte uddannelseskrav, og samarbejder med lokalsamfundet og kommunerne. De kan også arbejde i fagskoler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Uddannelseslovgivning

  Området for lovgivning og lovindgreb, der vedrører uddannelsespolitikker, og de personer, der arbejder i sektoren, i en (inter)national kontekst, såsom lærere, studerende og administratorer.

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

Færdigheder

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Ansøge om statsstøtte

  Indsamle oplysninger om og søge tilskud, legater og andre finansieringsprogrammer, som staten tilbyder små og store projekter eller organisationer på forskellige områder.

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Procedurer på gymnasieniveau

  De indre funktioner på en skole på gymnasieniveau, såsom strukturen på den relevante uddannelsesmæssige støtte og ledelse, politikker og regler.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Supervisere undervisningspersonale

  Overvåge og evaluere uddannelsespersonalets tiltag, f.eks. undervisnings- og forskningsassistenter og lærere og deres metoder. Vejlede, undervise og rådgive dem, om nødvendigt.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Forvalte skolebudget

  Udarbejde overslag over udgifter og budgetplanlægning i en uddannelsesinstitution eller skole. Føre tilsyn med skolens budget samt omkostninger og udgifter. Rapportere om budgettet.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Forvalte tilmeldinger

  Træffe afgørelse om antallet af ledige pladser og udvælge elever eller studerende på grundlag af fastsatte kriterier og i henhold til national lovgivning.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Opretholde disciplinen blandt eleverne

  Sørge for, at eleverne følger de regler og den adfærdskodeks, der er fastlagt i skolen, og træffe passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse eller dårlig opførsel.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Samarbejde med bestyrelsesmedlemmer

  Rapportere til ledelsen, bestyrelsen og udvalg i en organisation.

Source: Sisyphus ODB