Profession rengøringsassistent

Rengøringsassistenter opretholder renlighed og den almindelige funktion af forskellige typer bygninger, f.eks. kontorer, hospitaler og offentlige institutioner. De udfører rengøringsopgaver som fejning, støvsugning og gulvmopning, tømmer affald og kontrollerer sikkerhedssystemer, låse og vinduer. Rengøringsassistenter efterser klimaanlæg og underretter de relevante personer i tilfælde af funktionsfejl eller problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for rengøringsindustrien

  Forebyggende og interventionelle metoder, der anvendes i rengøringsindustrien for at bevare sundhed og sikkerhed for alle arbejdstagere og tredjepersoner.

Færdigheder

 • Informere om defekter på toiletfaciliteter

  Rapportere til de berørte tjenestegrene, når toilettet ikke fungerer korrekt eller beslægtet udstyr er i stykker, og opsætte et skilt med "virker ikke" på de respektive toiletter.

 • Rapportere større bygningsreparationer

  Underrette tilsynsførende eller lederne om behovet for større reparationer eller justeringer af bygningen.

 • Sørge for personlige hygiejnestandarder under rengøring

  Sørge for at holde sig ren og ordentlig og benytte beskyttelsesudstyr under udførelse af rengøringsaktiviteter, som krævet i sundheds- og sikkerhedsprocedurerne for opgaven eller organisationen.

 • Betjene pedelredskaber

  Bruge pedelredskaber og udstyr, såsom gulvmåtter, støvklude, støvsugere og kemiske rengøringsopløsninger.

 • Vedligeholde anlægssikkerhedssystemer

  Sikre, at der forefindes passende og fungerende sikkerhedssystemer, herunder alarmsystemer, brandalarmer, sprinklere og nødudgange.

 • Udføre rengøringsaktiviteter på en miljøvenlig måde

  Udføre alle rengøringsopgaver på en måde, der minimerer miljøskader, og følge metoder, der mindsker forurening og spild af ressourcer.

 • Rengøre bygningsfacade

  Udføre rengøring af en bygningsfacade ved hjælp af passende udstyr som krævet af bygningens kompleksitet og højde.

 • Foretage afstøvning

  Fjerne støv fra møbler, skodder og vinduer specielle støveklude eller håndrensemidler.

 • Følge organisationers retningslinjer i rengøringsindustrien

  Overholde alle de protokoller og retningslinjer, som virksomheden beskriver inden for dit specifikke rengøringsområde. Det kan også indebære, at man anvender den anviste uniform eller beklædningsgenstand til enhver tid, eller anvendelse af specifikt udstyr eller materialer.

 • Håndtere almindeligt affald

  Behandle almindeligt affald omhyggeligt ved udførelse af rengøringsaktiviteter og sikre, at affaldsindsamlingen og de omkringliggende områder holdes rene til enhver tid.

 • Vedligeholde beholdning af rengøringsmaterialer

  Følge lageret af rengøringsmaterialer, bestille nye materialer, når lageret er tomt, og nøje følge deres anvendelse for at opretholde en konstant forsyning.

 • Rengøre gulve

  Rengøre gulve og trapper i bygninger ved fejning, støvsugning og svabre dem i overensstemmelse med hygiejniske og organisatoriske standarder.

 • Udføre mindre reparationer af bygningssystemer

  Foretage mindre reparationer og tilpasninger til varme-, køle- og VVS-systemet eller andre elektriske systemer.

 • Rengøre glasoverflader

  Bruge rengøringsprodukter til at rense alle overflader, der er dækket af glas, især vinduer.

 • Forsyne toiletfaciliteter med nyt lager

  Sørge for, at der altid er toiletartikler som f.eks. sæbe og toiletpapir til rådighed for kunden.

 • Sortere affald

  Manuelt eller automatisk sortere affald i de forskellige elementer.

 • Rengøre bestemte områder manuelt

  Udføre manuel rengøring i bestemte områder, når arealet er lille eller obstrueret, og den eneste måde at rengøre sådanne steder på er manuelt.

 • Arrangere møbler i bygningen

  Flytte og tilrettelægge møbler, som f.eks. stole og borde, med henblik på at genskabe det oprindelige udseende efter et arrangement eller møde eller forberede bestemte seminarer eller møder.

 • Rengøre overflader

  Desinficere overflader i overensstemmelse med standarder for hygiejne.

 • Vedligeholde rengøringsudstyr

  Rense og bevare det udstyr og materiale, der anvendes til rengøring, i en korrekt tilstand.

 • Betjene udstyr til rengøring af gulve

  Opsætte, vedligeholde og betjene gulvskrubbeudstyr (baseret på rotering, sugning og til at gå bag) og andet gulvplejeudstyr til rengøring af gulvtæpper og til at skrubbe gulve med hård overflade.

Source: Sisyphus ODB