Profession renovationsarbejder

Renovationsarbejdere fjerner affald fra boliger og andre faciliteter og sætter det i skraldevognen på en sådan måde, at det kan transporteres til behandlings- og bortskaffelsesvirksomheden. De bistår føreren af skraldevognen, medvirker til aflæsning af affaldet og registrerer den indsamlede mængde affald. De kan også indsamle affald fra bygge- og nedrivningssteder og farligt affald.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

Færdigheder

 • Vedligeholde renovationsudstyr

  Identificere og reparere mindre skader på renovationsudstyr samt udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver.

 • Indsamle industriaffald

  Indsamle ikke-farligt eller farligt affald, der fremkommer ved industrielle aktiviteter, f.eks. maling, kemikalier, industriprodukter og radioaktivt affald.

 • Indsamle husholdningsaffald

  Indsamle ikke-farligt affald fra beboelsesområder og boliger for at fjerne det fra området og transportere det til et anlæg til behandling og bortskaffelse af affald.

 • Forvalte affald

  Styre eller bortskaffe betydelige mængder af affald eller farlige materialer. Sikre, at de krævede licenser og tilladelser er til stede, og at der er god forvaltningspraksis, branchestandarder eller alment accepteret landbrugspraksis, der følges.

 • Vurdere affaldstype

  Identificere affaldsmaterialer i forbindelse med indsamling og sortering, som enten kan genanvendes, bortskaffes eller på anden måde behandles, med henblik på at vurdere, hvordan de skal behandles og sorteres.

 • Vedligeholde renovationsfortegnelser

  Vedligeholde fortegnelser over affaldsindsamlingsruter, planlægning og typer og mængde af indsamlet affald.

Source: Sisyphus ODB