Profession salgs- og kundeansvarlig

Salgs- og kundeansvarlige fungerer som formidlere mellem kunder og organisationen, idet de leder både salget og de langsigtede kunderelationer. De har viden om produkter og tjenesteydelser og indgår kontrakter med kunder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner salg

 • Chauffør/salgsarbejder
 • Designer af kommercielle produkter
 • Eftersalgschef
 • Grossist
 • Salgsingeniør
 • Salgsrepræsentant for byggeinstallationsaktiviteter
 • Salgsrepræsentant for byggeudstyr eller dele
 • Salgsrepræsentant for bygningskonstruktion
 • Salgsrepræsentant for computerudstyr
 • Salgsrepræsentant for elektrisk udstyr eller dele
 • Salgsrepræsentant for entreprenørarbejde
 • Salgsrepræsentant for farmaceutiske produkter
 • Salgsrepræsentant for finansielle produkter
 • Salgsrepræsentant for fødevarer, drikkevarer, tobaksprodukter
 • Salgsrepræsentant for glas, glasprodukter
 • Salgsrepræsentant for gummi, plastikprodukter
 • Salgsrepræsentant for kemiske produkter
 • Salgsrepræsentant for maskiner, apparater, køretøjer
 • Salgsrepræsentant for metalvarer, metalartikler
 • Salgsrepræsentant for tøj, læder
 • Salgsrepræsentant for undervisningsmaterialer
 • Teknisk eller lægelig salgskyndig (eksklusive ICT)

Viden

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Produktforståelse

  Produkter, der udbydes, og deres funktioner, egenskaber samt retlige og forskriftsmæssige krav.

Færdigheder

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Forhandle priser

  Arrangere en aftale om prisen på varer eller tjenesteydelser, der ydes eller tilbydes.

 • Studere salgsniveauer for produkter

  Indsamle og analysere salgsniveauer for produkter og tjenesteydelser med henblik på at anvende disse oplysninger til at fastsætte de mængder, der skal produceres i de følgende batches, kundefeedback, pristendenser og salgsmetodernes effektivitet.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Bruge CRM-software

  Bruge specialiseret software til at styre virksomhedens samspil med nuværende og fremtidige kunder. Organisere, automatisere og synkronisere salg, markedsføring, kundeservice og teknisk støtte for at øge det målrettede salg.

 • Udarbejde salgsrapporter

  Føre fortegnelser over foretagne opkald og solgte varer over en given tidsramme, herunder oplysninger om salgsmængde, antal kontaktede nye konti og de dermed forbundne omkostninger.

 • Implementere kundeopfølgning

  Gennemføre strategier, som sikrer, at der efter salget følges op på kundernes tilfredshed eller loyalitet over for ens produkt eller tjenesteydelse.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Opdatere kunderegister

  Føre og lagre strukturerede data og registre om kunder i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred.

 • Maksimere omsætningen

  Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Analysere kunders behov

  Analysere kundernes og målgruppernes vaner og behov med henblik på at udforme og anvende nye markedsføringsstrategier og sælge flere varer på en mere effektiv måde.

 • Opbevare fortegnelser om salg

  Føre fortegnelser over salg af varer og tjenesteydelser, sporing af varer og tjenesteydelser ved salg og vedligeholdelse af kunderegistre så nøje som muligt for at muliggøre forbedringer i salgsafdelingen.

 • Prognosticere regnskabstal

  Lave prognoser for bevægelser af regnskabsmålinger og data, der giver indblik i en organisations finansielle situation med henblik på at støtte analyser og evaluere potentielle risici.

Source: Sisyphus ODB