Profession senator

Senatorer skal udføre lovgivningsmæssige opgaver på centralt regeringsniveau, f.eks. arbejde med forfatningsmæssige reformer, forhandlinger om lovforslag og konflikter mellem andre statslige institutioner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Forfatningsret

  Forordninger, der vedrører de grundlæggende principper eller den etablerede retspraksis, som regulerer en stat eller en organisation.

 • Offentlig repræsentation

  De retlige og offentlige repræsentationsmetoder og -procedurer, der anvendes af regeringen under retssager eller i forbindelse med kommunikation, og de særlige aspekter ved de statslige organer, der er repræsenteret, for at sikre nøjagtig repræsentation.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

Færdigheder

 • Lede debatter

  Opbygge og fremføre argumenter, der anvendes i en konstruktiv debat og diskussion med henblik på at overbevise modparten eller en neutral tredjepart om debattørens synspunkt.

 • Gennemføre politiske forhandlinger

  Føre en debat og argumentation i en politisk kontekst ved hjælp af forhandlingsteknikker, der er specifikke for politiske forhold for at nå det ønskede mål, sikre et kompromis og bevare samarbejdsrelationer.

 • Fremlægge lovgivningsforslag

  Fremlægge forslag til ny lovgivning eller ændringer af eksisterende lovgivning på en måde, der er klar, overbevisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Træffe lovgivningsmæssige beslutninger

  Træffe afgørelse uafhængigt eller i samarbejde med andre lovgivere om accept eller afvisning af nye dele af lovgivningen eller ændringer i den eksisterende lovgivning.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

 • Forberede lovgivningsforslag

  Forberede den nødvendige dokumentation i henhold til gældende regler med henblik på at foreslå ny lovgivning eller ændringer af den eksisterende lovgivning.

Source: Sisyphus ODB