Profession sikkerhedschef

Sikkerhedschefer står for sikkerheden af personer, f.eks. kunder og medarbejdere, og virksomhedsaktiver, såvel stationære som mobile maskiner, køretøjer og fast ejendom. De garanterer sikkerhed ved at håndhæve sikkerhedspolitikker, holde rede på forskellige hændelser, gennemføre sikkerhedsprotokoller, oprette beredskabsprocedurer, gennemføre sikkerhedsevalueringer og lede sikkerhedsmedarbejdere.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Politik for intern risikostyring

  De interne risikostyringspolitikker, der identificerer, vurderer og prioriterer risici i et IT-miljø. De metoder, der anvendes til at minimere, overvåge og kontrollere muligheden for og konsekvenserne af katastrofale hændelser, der påvirker virkeliggørelsen af forretningsmålene.

 • Lovlig magtanvendelse

  Kendetegnene ved magtanvendelse, som er en juridisk doktrin, der anvendes af politiet og hæren til at regulere voldshandlinger under interventioner. Magtanvendelse bruges til at finde en balance mellem sikkerhedsbehovene og de etiske hensyn til indtrængeres eller mistænktes rettigheder eller velvære.

 • Sikkerhedsforskrifter

  Forordninger, retlige procedurer og politikker vedrørende beskyttelse og sikkerhedshåndtering.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Organisatorisk modstandsdygtighed

  De strategier, metoder og teknikker, der øger organisationens evne til at beskytte og opretholde de tjenester og operationer, der opfylder organisationens mission og skaber varige værdier ved effektivt at håndtere problemstillinger vedrørende sikkerheds beredskabs, risiko og katastrofeberedskab.

Færdigheder

 • Administrere sikkerhedsudstyr

  Føre tilsyn med og føre fortegnelse over sikkerhedsværktøjer og -udstyr.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

 • Lede øvelser i katastrofeberedskab

  Lede øvelser, som uddanner folk i, hvad der skal gøres i tilfælde af en uforudset, katastrofal hændelse i IKT-systemernes funktion eller sikkerhed, f.eks. om gendannelse af data, beskyttelse af identitet og information, og hvilke skridt der skal tages for at undgå yderligere problemer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Undersøge sikkerhedsproblemer

  Søge efter oplysninger og bevismateriale, der er centreret om sikkerhed og sikkerhedsspørgsmål, med henblik på at analysere mulige trusler, spore hændelser og forbedre sikkerhedsprocedurerne.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Håndtere sikkerheds- og overvågningsudstyr

  Overvåge overvågningsudstyr for at observere, hvad personer foretager sig i et givet område, og garantere deres sikkerhed.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Lede planlægning af sikkerhedssystemer

  Overvåge udvælgelsen og installationen af sikkerhedssystemer såsom brandsikrings- og lydisoleringsudstyr og sikre, at det er tilstrækkeligt effektivt og overholder gældende lovgivning.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Etablere sikkerhedsrutiner for område

  Oprette sikkerhedsrutiner på stedet.

 • Lede sikkerhedsteam

  Planlægge og tilrettelægge arbejde, udstyr og procedurer, der skal følges af sikkerhedspersonalet under dit tilsyn.

 • Opdatere fortegnelser om indberetning af hændelser

  Føre et system til registrering af oplysninger om usædvanlige hændelser, der indtræffer på anlægget, f.eks. jobrelaterede kvæstelser.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Skrive sikkerhedsrapporter

  Indsamle data om inspektioner, patruljeringer og sikkerhedshændelser i en rapport med henblik på forvaltning.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

Source: Sisyphus ODB