Profession skoleleder på gymnasialt niveau

Skoleledere på gymnasialt niveau leder og fører tilsyn med deres anviste afdelinger for at sikre, at de studerende undervises og understøttes i et trygt læringsmiljø. De arbejder tæt sammen med skolelederen for at lede og bistå skolens medarbejdere og optimere kommunikationen mellem skoleledelsen og lærerne, forældrene og andre distrikter og skoler. De tilrettelægger møder, udvikler og gennemgår læseplaner, overvåger medarbejdere, når lederen uddelegerer denne opgave, og påtager sig et fælles ansvar sammen med lederen for forvaltningen af de finansielle ressourcer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Indlæringsteknologier

  Teknologier og kanaler, herunder digitale, beregnet til at forbedre læringsmuligheder.

Færdigheder

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Lede inspektioner

  Lede inspektioner og tilhørende protokol, såsom præsentere inspektionsholdet, redegøre for formålet med inspektionen, gennemføre inspektionen, anmode om dokumenter, stille relevante spørgsmål og opretholde en høj grad af professionalisme i forbindelse med efterforskning af personer.

 • Forbedre arbejdsaktiviteter

  Anbefale forbedringer af arbejdsaktiviteter

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Vurdere medarbejderes formåen

  Evaluere medarbejdernes kapacitet gennem udarbejdelse af kriterier og systematiske prøvningsmetoder til måling af enkeltpersoners ekspertise inden for en organisation.

 • Lede gymnasieafdeling

  Føre tilsyn med og evaluere støttepraksis på sekundærtrinnet, elevernes trivsel og lærernes præstationer.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Procedurer på gymnasieniveau

  De indre funktioner på en skole på gymnasieniveau, såsom strukturen på den relevante uddannelsesmæssige støtte og ledelse, politikker og regler.

 • Yde bistand til uddannelsesforvaltning

  Støtte forvaltningen af en uddannelsesinstitution ved direkte at medvirke i den administrative funktion eller ved at give oplysninger og vejledning fra dit ekspertiseområde med henblik på at forenkle forvaltningsopgaverne.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Rådgive om undervisningsmetoder

  Rådgive fagfolk inden for uddannelse om en passende tilpasning af undervisningsplanerne i lektionsplaner, klasseundervisning, faglig adfærd som lærer og andre aktiviteter og metoder i forbindelse med undervisningen.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Bruge kontorsystemer

  Gøre passende og rettidig brug af kontorsystemer, der anvendes i forretningsfaciliteter, afhængigt af målet, hvad enten det drejer sig om indsamling af meddelelser, opbevaring af kundeoplysninger eller planlægning af dagsordenen. Det omfatter administration af systemer, f.eks. administration af kunderelationer, leverandørstyring, lagring og voicemail-systemer.

 • Give feedback til undervisere

  Kommunikere med lærere med henblik på at give dem detaljerede tilbagemeldinger om deres undervisning, håndtering af klassen og overholdelse af læseplaner.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

Source: Sisyphus ODB