Profession skovrider

Skovridere er ansvarlige for overvågning af den naturlige og økonomiske levedygtighed af et skovområde eller en skov og for aktiviteter, der vedrører deres forvaltning og bevarelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Agronomi

  Studiet af kombinationen af landbrugsproduktion og -beskyttelse og genopretningen af det naturlige miljø. Omfatter principper og metoder til kritisk udvælgelse og egnede anvendelsesmetoder for bæredygtighed i landbruget.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Bestemmelser om skovbrug

  De lovregler, der gælder for skovbrug: landbrugslovgivning, lovgivning for landdistrikter samt jagt- og fiskerilovgivning.

Færdigheder

 • Organisere træplantning

  Organisere træplantning. Dyrke afgrøder på en effektiv måde.

 • Føre tilsyn med skovarbejdere

  Føre tilsyn med og koordinere personale, der arbejder i skovbrugssektoren.

 • Skrive tekniske rapporter om træer

  Udarbejde skriftlige fyldestgørende rapporter om emner i relation til træ til f.eks. ingeniører, advokater eller realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, f.eks. hvis trærødderne forårsager problemer med hensyn til bygninger og infrastruktur.

 • Forvalte skove

  Udarbejde forvaltningsplaner for skovbrug ved at anvende forretningsmetoder og skovbrugsprincipper med henblik på en effektiv forvaltning af skovressourcerne.

 • Overvåge skovsundhed

  Overvåge skovenes sundhedstilstand for at sikre, at skovarbejderne kan træffe alle nødvendige foranstaltninger.

 • Overvåge skovproduktivitet

  Overvåge og forbedre skovproduktivitet ved at organisere vækst, skovhugst og sundhedsmæssige foranstaltninger.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Organisere arbejdskraft

  Tilrettelægge, tildele og koordinere holdmedlemmer. Tilrettelægge produktionsprogrammerne og planlægge produktion og salg. Indkøb af materialer og udstyr. Styre lagre.

 • Bevare skove

  Tilstræbe at bevare og genoprette skovstrukturer, biodiversitet og økologiske funktioner.

Source: Sisyphus ODB