Profession softwarechef

Softwarechefer fører tilsyn med erhvervelsen og udviklingen af softwaresystemer med henblik på at yde støtte til alle organisatoriske enheder. De overvåger også resultaterne og kvaliteten af de forskellige softwareløsninger og -projekter, der gennemføres i organisationen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-projektledelse

  Metoder til planlægning, gennemførelse, gennemgang og opfølgning af IKT-projekter, såsom udvikling, integration, ændring og salg af IKT-produkter og -tjenester samt projekter vedrørende teknologisk innovation inden for IKT.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • IKT-projektledelsesmetoder

  Metoder eller modeller til planlægning, forvaltning og overvågning af IKT-ressourcer med henblik på at opfylde specifikke mål. De anvendte metoder er Waterfall, Incremental, V-model, Scrum eller Agile og brug af IKT-værktøjer.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Softwaremetrikker

  De parametre, der måler softwaresystemets karakteristika med henblik på at bestemme udviklingen af softwaren og evaluere den.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fælles modelleringssprog

  Det generelle modelleringssprog, der anvendes i softwareudvikling til at tilbyde en standardiseret visualisering af systemdesign.

Færdigheder

 • Anvende virksomhedspolitikker om systemer

  Gennemføre interne politikker vedrørende udvikling, intern og ekstern brug af teknologiske systemer, såsom softwaresystemer, netværkssystemer og telekommunikationssystemer, for at nå en række mål vedrørende en organisations effektive drift og vækst.

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Administrere IKT-projekt

  Planlægge, tilrettelægge, kontrollere og dokumentere procedurer og ressourcer, såsom menneskelig kapital, udstyr og formåen, med henblik på at nå specifikke mål vedrørende IKT-systemer, -tjenester og -produkter inden for specifikke begrænsninger, såsom omfang, tid, kvalitet og budget.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Bruge IKT-billetsystem

  Anvende et specialiseret system til at spore registrering, behandling og løsning af problemer i en organisation ved at tildele hvert af disse spørgsmål et sagsnummer, registrere input fra involverede personer, spore ændringer og vise status for sagen, indtil den er afsluttet.

 • Skabe softwaredesign

  Udmønte en række krav i en klar og organiseret softwarekonstruktion.

 • Anvende politik for brug af IKT-systemer

  Følge skriftlige og etiske love og politikker vedrørende korrekt anvendelse og administration af IKT-systemer.

 • Evaluere udgifter til softwareprodukter

  Anvende metoder og teknikker til at anslå og evaluere omkostninger ved softwareprodukter i løbet af deres livscyklus, herunder udgifter til udvikling og erhvervelse, udgifter til vedligeholdelse og indbyggede kvalitetsomkostninger, dvs. omkostninger forbundet med overholdelse eller manglende overholdelse.

 • Administrere forretningsviden

  Etablere strukturer og distributionspolitikker med henblik på at muliggøre eller forbedre udnyttelsen af oplysninger ved hjælp af passende værktøjer til at uddrage, skabe og udvide forretningsfærdigheder.

 • Administrere data

  Administrere alle typer dataressourcer gennem deres livscyklus ved at foretage dataprofilering, parsing, standardisering, identitetsopløsning, rensning, udvidelse og revision. Sikre, at dataene er egnede til formålet, ved hjælp af specialiserede IKT-værktøjer til at opfylde datakvalitetskriterierne.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

Source: Sisyphus ODB