Profession sorteringsmedarbejder på genbrugsstation

Sorteringsmedarbejdere på genbrugsstationer sorterer genbrugelige materialer og affald fra en genanvendelsesstrøm og sikrer, at materialer ikke egnede til genbrug ikke blandes op med materiale, som kan genvindes. De kontrollerer materialerne og udfører rengøringsopgaver og andet arbejde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

Færdigheder

 • Vurdere affaldstype

  Identificere affaldsmaterialer i forbindelse med indsamling og sortering, som enten kan genanvendes, bortskaffes eller på anden måde behandles, med henblik på at vurdere, hvordan de skal behandles og sorteres.

 • Bortskaffe affald

  Bortskaffe affald i overensstemmelse med lovgivningen og dermed overholde miljø- og virksomhedsansvar.

 • Oplagre sorteret affald

  Lagre affaldsmaterialer, produkter og apparater, der er sorteret i forskellige kategorier med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse, i de pågældende beholdere og opbevaringsudstyr eller -faciliteter.

 • Håndtere kemiske rengøringsmidler

  Sikre korrekt håndtering, opbevaring og bortskaffelse af rengøringskemikalier i overensstemmelse med bestemmelserne.

 • Sortere affald

  Manuelt eller automatisk sortere affald i de forskellige elementer.

 • Betjene genanvendelsesudstyr

  Betjene genanvendelsesudstyr, som f.eks. granulatorer, knusere og pressere; behandle og sortere materialer, der skal genanvendes.

Source: Sisyphus ODB