Profession spiludviklingschef

Spiludviklingschefer fører tilsyn med og koordinerer skabelsen, udviklingen, distributionen og salget af spil. De kommunikerer med producenterne for at sikre fremstillingen af spil.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ansvarligt spil

  Korrekt adfærd i forbindelse med deltagelse i hasardspil som f.eks. at være opmærksom på andres reaktioner, og hvorfor folk handler og reagerer, som de gør.

Færdigheder

 • Følge en adfærdskodeks for spil

  Følge de bestemmelser og etiske regler, der anvendes i spil, væddemål og hasardspil. Have øje for, at spillerne er underholdt.

 • Lede spilfaciliteter

  Forvalte muligheder for omkostnings- og proceseffektivitet i forbindelse med vedligeholdelse, rengøring, sikkerhed, administration og andre perifere funktioner inden for rammerne af faciliteter til spilbaseret læring.

 • Være ansvarlig for service på kasino

  Være ansvarlig for gennemførelsen af driften inden for hotel- og restaurantbranchen, sikre en ensartet metode og en præsentation og service i høj kvalitet i henhold til aftale med de relevante myndigheder. Gennemgå omkostningsstyring og ledelse af hotel- og restaurantvirksomheden samt intern revision.

 • Overvåge levering af serviceydelser

  Sikre, at alle ansatte leverer fremragende kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens politik.

 • Arbejde i retning af ensartet forretningsudvikling

  Synkronisere de bestræbelser, planer, strategier og handlinger, der gennemføres i virksomheders afdelinger med henblik på at øge virksomheders vækst og omsætning. Bevare virksomhedsudvikling som det endelige mål for al indsats inden for virksomheden.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Forvalte kasseapparat

  For at sikre overholdelse af selskabet procedurer for drift og relevant lovgivning vedrørende kasseaktiviteter. Anvende lovbefalede politikker om hvidvask af penge eller anden finansiel svig, og aktivt kontrollere administration af gæld og inddrivelse inden for aftalte parametre

 • Forvalte økonomi i forbindelse pengespil

  Bistå ved opstillingen af det årlige budget til pengespil, væddemål og lotterier. Udarbejde og gennemføre handlingsplaner for at sikre, at den krævede omsætning og rentabilitet er opfyldt. Overvåge udgifterne i klubben og sikre, at kontrollen med forvaltningen og omkostningerne holdes inden for rammerne af budgettet. Overvåge alle ekstraomkostninger for at sikre, at lederne overholder denne politik.

 • Forvalte pengespil

  Observere og gennemgå de historiske data om spilleres spil og analysere deres profil for at muliggøre en proaktiv forvaltning af spilprocessen. Inddrage spilforvaltere regelmæssigt i revisionsprocessen for at bistå dem, hvor det er nødvendigt.

 • Tilpasse ledelse

  Lede og drive forandring effektivt med henblik på at forbedre virksomhedernes resultater og konkurrencefordele.

 • Opretholde operationelle standarder

  Sikre fuld overholdelse af lovgivningen og reguleringen af spillereglerne. Sikre, at alle spillemedarbejdere og ledere regelmæssigt uddannes i teknisk kompetence og overholdelse af procedurer. Revidere og nå til enighed om forbedringer, hvor det er nødvendigt, med henblik på eventuelle revisioner inden for dit ansvarsområde. Sikre, at eventuelle aftalte ændringer af spilleprocedurer og -processer indføres fuldt ud. Forebygge tyveri og svig (eksternt og/eller internt personale) ved at gennemføre sikkerhedskontrolprocedurer. Udarbejde nøjagtige og rettidige resultatrapporter efter selskabets krav. Udvikle en planlægning af generationsskifte for alt personale, der beskæftiger sig med spil, og sikre, at der er tilstrækkeligt uddannede og autoriserede ledere til rådighed til at lede afdelingen. Aktivt søge og udnytte muligheder for personlig udvikling i virksomheden.

Source: Sisyphus ODB