Profession sporvejslægger

Sporvejslæggere bygger jernbanespor på forberedte steder. De overvåger udstyr, der lægger jernbanesveller, sædvanligvis på et lag af skærver eller ballast. Sporvejslæggere lægger derefter skinnerne oven på svellerne og fastgør dem for at sikre, at skinnerne har en konstant sporvidde eller afstand til hinanden. Disse operationer udføres normalt med én enkelt mobil maskine, men kan udføres manuelt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Indgående kendskab til egenskaberne ved jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormålere, jernbanesignaler, jernbanekryds osv.

 • Arbejdstog

  Sammensætning og funktioner af et arbejdstog bestående af automatiske maskiner, der fjerner, kontrollerer, justerer og lægger jernbaneballast, sveller og skinner.

Færdigheder

 • Anvende punktsvejsningsteknikker

  Gøre brug af og arbejde med forskellige teknikker inden for svejsning af metalemner under tryk ved hjælp af elektroder, herunder projektionssvejsning, spotsvejsning med radiuselektroder, spotsvejsning med excentriske elektroder m.v.

 • Holde tungt anlægsudstyr i god stand

  Inspicere tungt udstyr til bygge- og anlægsprojekter før hver brug. Vedligeholde maskinen i god stand ved at tage sig af mindre reparationer og underrette den ansvarlige person i tilfælde af alvorlige mangler.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Sikre arbejdsområde

  Sikre driftsstedet ved at markere grænser, begrænse adgang, placere skilte og træffe andre foranstaltninger for at garantere sikkerhed for offentligheden og personalet.

 • Anvende lysbuesvejsningsteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lysbuesvejsning, bl.a. lysbuesvejsning med beklædt elektrode, gasmetalbuesvejsning, pulverbuesvejsning og rørtrådssvejsning.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Transportere byggematerialer

  Tilvejebringe byggematerialer, værktøj og udstyr til byggepladsen og opbevare dem korrekt under hensyntagen til forskellige aspekter såsom arbejdstageres sikkerhed og beskyttelse mod forringelse.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Anvende termitsvejsning

  Svejse ved hjælp af udstyr, der bygger på en eksoterm reaktion igennem termit.

Source: Sisyphus ODB