Profession staldmedarbejder

Staldmedarbejdere plejer hestene dagligt for at sikre hestens sundhed, velfærd og sikkerhed. De deltager i motionering af heste, rengøring og vedligeholdelse af stalde, bygninger og områder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Husdyravl

  Forstå naturlige og kunstige reproduktionsteknikker, drægtighedsperioder og fødsler for husdyr. Forståelse af human aflivning af relevante dyr i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Hestetransportkøretøjer

  Typer af transportkøretøjer til heste og sikker brug heraf.

 • Husdyrarter

  Husdyrarter og relevant genetik.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Hestes racespecifikke adfærd

  Forskellige hestearters adfærd og særpræg.

 • Tandsygdomme hos heste

  Forebyggelse, diagnosticering og behandling af tandsygdomme hos heste.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Træningsudstyr til ridning

  Træningsudstyr, der anvendes til forskellige rideformer, f.eks. sadler, bid/hagerem, halsdækkener, gamacher osv. 

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Unghestetræning

  Principper og teknikker til træning af enkle kropskontroløvelser for ungheste.

Færdigheder

 • Transportere heste

  Transportere heste ved brug af sikre specialkøretøjer til hestetransport, lede heste til køretøjerne under hensyntagen til sikkerheden for mennesker og heste.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Rengøre stalde

  Rengøre staldbygninger for at fjerne tilsmudset underlag for at forhindre, at der opbygges fugt og lugt og for at mindske potentielle problemer med parasitter.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Vedligeholde bedrift

  Vedligeholde landbrugsbedriftens faciliteter såsom hegn, vandforsyning og udendørs bygninger.

 • Vedligeholde græsarealer

  Sikre, at dyr på græsarealer eller græsmarker har nok foder. Anvende bevarende foranstaltninger såsom rotationsgræsning.

 • Træne ungheste

  Socialisere unge heste (soignering, krave, mundtøj, løfte fødder osv.), idet der tages hensyn til hestens og underviseres sikkerhed og velfærd.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Træne heste

  Lægge seletøj på heste og sadle dem op og træne dem i henhold til instrukserne. Tage hensyn til hestens alder og race samt til forberedelsen.

 • Avle husdyr

  Avle og opdrætte husdyr, f.eks. kvæg, fjerkræ, og honningbier. Anvende anerkendte avlsmetoder for at tilstræbe løbende forbedringer af husdyrbestanden.

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Vedligeholde landbrugsudstyr

  Anvende olie, fedtpistoler og håndværktøj til smøring, regulering og udførelse af mindre reparationer på landbrugsmaskiner.

 • Kontrollere husdyrsygdomme

  Kontrollere spredning af sygdomme og parasitter i besætninger ved hjælp af vaccination og medicinering og ved adskillelse af syge dyr.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Rengøre landbrugsudstyr

  Rengøre og sterilisere udstyr, der anvendes til malkning: mælkelagerbeholdere, opsamlingskopper og dyrenes yvere. Sikre, at procedurerne for hygiejnisk håndtering af mælk følges.

Source: Sisyphus ODB