Profession staldmedarbejder

Staldmedarbejdere plejer hestene dagligt for at sikre hestens sundhed, velfærd og sikkerhed. De deltager i motionering af heste, rengøring og vedligeholdelse af stalde, bygninger og områder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Husdyravl

  Forstå naturlige og kunstige reproduktionsteknikker, drægtighedsperioder og fødsler for husdyr. Forståelse af human aflivning af relevante dyr i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Hestetransportkøretøjer

  Typer af transportkøretøjer til heste og sikker brug heraf.

 • Husdyrarter

  Husdyrarter og relevant genetik.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Hestes racespecifikke adfærd

  Forskellige hestearters adfærd og særpræg.

 • Tandsygdomme hos heste

  Forebyggelse, diagnosticering og behandling af tandsygdomme hos heste.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Træningsudstyr til ridning

  Træningsudstyr, der anvendes til forskellige rideformer, f.eks. sadler, bid/hagerem, halsdækkener, gamacher osv. 

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Unghestetræning

  Principper og teknikker til træning af enkle kropskontroløvelser for ungheste.

Færdigheder

 • Transportere heste

  Transportere heste ved brug af sikre specialkøretøjer til hestetransport, lede heste til køretøjerne under hensyntagen til sikkerheden for mennesker og heste.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Rengøre stalde

  Rengøre staldbygninger for at fjerne tilsmudset underlag for at forhindre, at der opbygges fugt og lugt og for at mindske potentielle problemer med parasitter.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Vedligeholde bedrift

  Vedligeholde landbrugsbedriftens faciliteter såsom hegn, vandforsyning og udendørs bygninger.

 • Vedligeholde græsarealer

  Sikre, at dyr på græsarealer eller græsmarker har nok foder. Anvende bevarende foranstaltninger såsom rotationsgræsning.

 • Træne ungheste

  Socialisere unge heste (soignering, krave, mundtøj, løfte fødder osv.), idet der tages hensyn til hestens og underviseres sikkerhed og velfærd.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Træne heste

  Lægge seletøj på heste og sadle dem op og træne dem i henhold til instrukserne. Tage hensyn til hestens alder og race samt til forberedelsen.

 • Avle husdyr

  Avle og opdrætte husdyr, f.eks. kvæg, fjerkræ, og honningbier. Anvende anerkendte avlsmetoder for at tilstræbe løbende forbedringer af husdyrbestanden.

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Vedligeholde landbrugsudstyr

  Anvende olie, fedtpistoler og håndværktøj til smøring, regulering og udførelse af mindre reparationer på landbrugsmaskiner.

 • Kontrollere husdyrsygdomme

  Kontrollere spredning af sygdomme og parasitter i besætninger ved hjælp af vaccination og medicinering og ved adskillelse af syge dyr.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Rengøre landbrugsudstyr

  Rengøre og sterilisere udstyr, der anvendes til malkning: mælkelagerbeholdere, opsamlingskopper og dyrenes yvere. Sikre, at procedurerne for hygiejnisk håndtering af mælk følges.

Source: Sisyphus ODB