Profession stationsforstander

Stationsforstandere har ansvaret for at tilrettelægge opgaver i forbindelse med driften af togstationer. Deres opgaver dækker organiseringen af vedligeholdelses- og reparationsarbejder for bygninger og interiørudstyr. De tager hånd om komforten, servicen, passagerernes sikkerhed, andre kunder og den erhvervsmæssige brug af bygninger. Afhængigt af stationens størrelse kan antallet af medarbejdere, som stationsforstandere er direkte ansvarlige for, være højt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rammelovgivning for jernbaner

  Have viden om og anvende rammelovgivning om jernbaner, hvor der er fastsat krav til jernbaner i EU. Have viden om lovgivning, der finder anvendelse på grænseoverskridende transitgods.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Indgående kendskab til egenskaberne ved jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormålere, jernbanesignaler, jernbanekryds osv.

Færdigheder

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Håndhæve jernbanesikkerhedsforskrifter

  Fremme og håndhæve sikkerhedsprocedurer og EU-forordninger for at sikre, at jernbanesikkerheden opretholdes og løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen af europæisk lovgivning.

 • Betjene jernbanekommunikationssystemer

  Betjene jernbanekommunikationssystemer; give meddelelser over højttaleranlægget eller kommunikere med den centrale togadministration.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Følge op på tiltag iværksat efter inspektion af jernbanefaciliteter

  Følge op på foranstaltninger, der er et resultat af inspektion af jernbanefaciliteter og identifikation af funktionsfejl eller afvigelser hvad angår perroner på stationer, salgsautomater, stationskiosker, jernbanekøretøjer og andre jernbanefaciliteter.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Håndtere hændelser

  Håndtere hændelser såsom ulykker, nødsituationer eller tyveri på en hensigtsmæssig måde i overensstemmelse med organisationens politikker og bestemmelser.

 • Forbedre jernbanedriften

  Være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af nye måder at forbedre togdriften på for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse til enhver tid.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Samarbejde med interessenter på jernbaneområdet

  Opretholde regelmæssig kontakt med interessenter, herunder jernbanenet, andre togselskaber, lokale myndigheder, servicepartnere, jernbanepassagerfora, detailsalgssteder osv. med henblik på permanent at sikre en smidig jernbanetransport.

 • Koordinere jernbanetransportydelser

  Effektiv lede et team inden for en række forskellige jernbanetjenester, såsom jernbaneinformation og kommunikationssystemer, stations- og togtilgængelighed, hygiejne og renhed, sikkerhed, forstyrrelser og efterforskning af hændelser, for at sikre en permanent høj kundetilfredshed.

 • Arbejde i et jernbanetransportteam

  Arbejde fortroligt i en gruppe inden for jernbanetransport, hvor alle har ansvar for at arbejde hen imod et fælles mål såsom et godt samspil med kunderne, jernbanesikkerhed og vedligeholdelse af rullende materiel.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Spore togforsinkelser

  Identificere togforsinkelser; sikre bevægelse af vigtige tog; koordinere beskyttelse af bred/høj last eller særlige jernbaneoperationer.

 • Vurdere jernbaneoperationer

  Gennemgå og undersøge eksisterende jernbanemateriel, anlæg, systemer og processer for at forbedre jernbanesikkerheden og -effektiviteten, øge kvaliteten og reducere omkostningerne.

Source: Sisyphus ODB