Profession stevedore

Stevedorer sorterer, håndterer, læsser og losser gods til/fra transportudstyr i overensstemmelse med mundtlige og skriftlige anvisninger samt statslige forskrifter. De flytter fragt, som f.eks. kasser, voluminøse forsendelser eller endog store paller af varer til og fra oplagringsområder og til transportkøretøjer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Krav til rampesikkerhed

  Have et indgående kendskab til kravene til rampesikkerhed og rampeprocedurer.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

 • Lastdiagrammer for transport af gods

  Forstå de oplysninger, der vises i ladediagrammer, der viser vægten af forsendelser, der er lastet på anhængere. Aflæse lastkort for transport af større genstande, farlige materialer eller forsendelser, der kræver særlig omhu.

 • Love om transport af farligt gods

  De retlige bestemmelser, der gælder for transport af potentielt farlige varer, og procedurerne for klassificering af sådanne stoffer.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

 • Sikkerhedsforskrifter for lagerbygninger

  Lagersikkerhedsprocedurer og -forskrifter for at forebygge uheld og farer. Følge sikkerhedsbestemmelserne og inspicere udstyr.

 • Køretøjers lastkapacitet

  Det bestilte køretøjs kapacitet og begrænsninger med hensyn til vægt, hvilken fragttype det kan håndtere, og andre godslastningsspecifikationer.

 • Lagerarbejde

  Kende de grundlæggende principper og praksis for lageroperationer, f.eks. oplagring af varer. Forstå og opfylde kundernes behov og krav, samtidig med at lagerudstyr, plads og arbejdskraft anvendes effektivt.

Færdigheder

 • Føre udgående godsvogne over på et sidespor

  Lede udgående godsvogne over på et sidespor til og fra indgående og udgående tog.

 • Arbejde på ujævnt underlag

  Udføre arbejde på ujævnt underlag; klatre på stiger og udføre opgaver oven på motorvogne.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Servicere på en fleksibel måde

  Tilpasse servicetilgangen, når omstændighederne ændrer sig.

 • Håndtere intermodalt udstyr

  Håndtere intermodalt udstyr, f.eks. kraner, sidelæssere, gaffeltrucks og stewardvogne.

 • Betjene stemmestyrede plukkesystemer

  Betjene stemmestyrede plukkesystemer ved brug af forskellige plukkemetoder samt give mundtlige instruktioner og påmindelser via hovedtelefoner og en mikrofon.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Anvende teknikker til stabling af gods i containere

  Anvende de teknikker, der er nødvendige for at stable materialer i containere. Gøre brug af teknikker med henblik på at maksimere pladsen i containere.

 • Anbringe gods i fragtkøretøj

  Korrekt anbringe, støtte, fastholde og afbalancere gods.

 • Føre indgående godsvogne over på et sidespor

  Før indgående fragt til og fra godsvogne til indadgående og udadgående tog over på et sidespor.

 • Klatre på togvogne

  Have de fysiske evner at klatre op på og ind i jernbanevogne og følge passende sikkerhedsprocedurer.

 • Manøvrere lastbiler

  Føre, manøvrere og parkere traktorer, anhængere og lastbiler på veje, om skarpe hjørner og på parkeringspladser.

 • Sende meddelelser via radio- og telefonsystemer

  Være i besiddelse af kommunikationsfærdighederne til at sende meddelelser via et radio- og telefonsystem.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Organisere lastvægt efter løfteudstyrets kapacitet

  Organisere lastvægten for at forhindre overbelastning og ubalancer i hejse- og løfteudstyr.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Forstå forbedringer i forsyningskæden i forhold til øget fortjeneste

  Fortolke, hvordan forbedringer i forsyningskæden vil påvirke virksomhedernes fortjeneste. Intensivere forbedringen af de processer, der kan strømline forsyningskæden mest effektivt og samtidig skabe størst fortjeneste.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Vurdere fartøjers trimning

  Vurdere fartøjers trimningsstabilitet med henvisning til et fartøjs stabilitet, mens det er i en statisk tilstand.

 • Vise tillid

  Udvise grader af modenhed ved fuldt ud at forstå ens egne kvaliteter og evner, som kan tjene som kilder til tillid i forskellige situationer.

 • Sikre, at forsendelsens indhold svarer til forsendelsesdokumentationen

  Sikre, at indholdet af overførslerne stemmer overens med de respektive forsendelsesdokumenter.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Sørge for korrekt tid

  Tage tid ofte ved hjælp af et ur eller stopur.

 • Opbevare lagergods med præcision

  Transportere gods på lager og placere det på passende og nærmere angivne steder med præcision for at maksimere den anvendte plads. Betjene gaffeltrucks eller andre instrumenter inden for denne aktivitet.

 • Vurdere fartøjers stabilitet

  Vurdere de to former for fartøjsstabilitet, nemlig tværgående og langsgående.

 • Betjene udstyr til materielhåndtering

  Udføre generelle fysiske aktiviteter på lager, f.eks. lastning, losning og sortering af varer; betjening af håndteringsudstyr.

 • Betjene computersystemer om bord

  Betjene computersystemer om bord på tunge lastbiler og køretøjer; kommunikere med flådeledelsens computersystem.

 • Bruge IKT-systemer

  Vælge og bruge IKT-systemer til en række komplekse opgaver for at opfylde en række forskellige behov.

Source: Sisyphus ODB