Profession struktør

Struktører udfører opgaver vedrørende rengøring og klargøring af byggepladser til anlægsarbejder. Dette omfatter arbejde med bygning og vedligeholdelse af veje, jernbaner og dæmninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Opmudringskonsoller

  Konfigurationen af forskellige typer af opmudringskonsoller. Hvordan muddermaskinens funktioner tilknyttes konsollen.

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

 • Komprimeringsteknikker

  Det informationsområde, som består af en række forskellige teknikker til udlægning af asfalt på veje. Hver teknik bestemmes af konceptet for asfaltblandingen og den teknik, der anvendes til belægning. Dette bestemmes af den aktuelle tromling og fordelingen af stentilslag.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Arbejdstog

  Sammensætning og funktioner af et arbejdstog bestående af automatiske maskiner, der fjerner, kontrollerer, justerer og lægger jernbaneballast, sveller og skinner.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Indgående kendskab til egenskaberne ved jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormålere, jernbanesignaler, jernbanekryds osv.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

Færdigheder

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Inspicere jernbaner visuelt

  Visuelt kontrollere integriteten af jernbaneskinner, sveller og ballast. Dette sker normalt som reaktion på indberetninger fra arbejdstagere eller registreringer fra sensorer.

 • Inspicere vejskilte

  Besigtige vejskilte for tegn på korrosion, utidssvarende oplysninger, hakker og buler, læselighed og reflektans. Træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når der er problemer.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Udføre drænarbejde

  Grave drængrøfter og placere rør eller afløbsinstallation for at muliggøre fjernelse af overskydende væske og undgå indsynkning eller andre skader.

 • Inspicere drænkanaler

  Vedligeholde og rydde rendestene, kloaksystemer og andre vandføringsanlæg for at sikre ordentlig dræning og forhindre skader på infrastruktur såsom veje og jernbaner.

 • Grave jord mekanisk

  Brug mekanisk udstyr til at grave og flytte jord. Udforme hulrum i overensstemmelse med udgravningsplanerne.

 • Lægge rør

  Installere et system af rør til transport af et flydende medium, det være sig en væske eller en gas, fra et punkt til et andet og forbinde det med brændstof- og vandforsyningsledninger, luftkanaler og andre komponenter.

 • Fjerne vejoverflade

  Fjerne en eksisterende vejbelægning. Bruge de relevante maskiner eller koordinere med maskinoperatører om at bistå med udgravning af asfalt eller betonbelægning på veje.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Lede betjeningen af tungt anlægsudstyr

  Vejlede en kollega i betjening af tungt entreprenørmateriel. Følge operationen nøje og forstå, når der anmodes om feedback. Bruge kommunikationsteknikker som tale, tovejsradio, aftalte håndtegn og fløjter til at signalere relevante oplysninger til operatøren.

 • Tilvejebringe rørunderlag

  Lægge underlag i en grøft for at stabilisere et rør, hvis der er behov for det. Lægge underlag under røret og omkring det for at beskytte mod miljøpåvirkninger.

 • Lægge vejfundament

  Lægge de stabiliserende fundamenter, der understøtter vejen. Lægge fundamentet, som forbedrer vejens dræningsegenskaber, og et underlag, hvis der er behov for det. Anvende det korrekte materiale til dette formål, sædvanligvis en blanding af aggregater eller lokale sekundære materialer, undertiden tilsat nogle bindemidler.

 • Udlægge asfaltlag

  Anvende forskellige asfaltkvaliteter til fremstilling af asfaltlag i en vej. Lægge et bundlag af asfalt med lavt indhold af bitumen for at skabe en stabil flade, et bindelag med et mellemhøjt bitumenindhold, og et overfladelag, der indeholder materiale af den højeste kvalitet med det højeste indhold af bitumen, der kan modstå belastningerne fra vejtransporten. Passe en asfaltudlægger eller anvende forskellige teknikker og instrumenter.

 • Transportere byggematerialer

  Tilvejebringe byggematerialer, værktøj og udstyr til byggepladsen og opbevare dem korrekt under hensyntagen til forskellige aspekter såsom arbejdstageres sikkerhed og beskyttelse mod forringelse.

 • Anbringe gelændere og fodbrædder

  Fastgøre gelændere og fodbrædder på stilladsstandarderne ved de angivne højder og punkter for at sikre medarbejdernes sikkerhed og forebygge fald af genstande. Fastgøre gelænderne med koblinger eller kiler.

 • Forberede underlag til vejbelægning

  Sørge for, at overfladen under vejen er klar til asfaltering. Sikre, at den er plan, stabil og i stand til at modstå den mekaniske belastning fra trafikken.

 • Inspicere asfalt

  Kontrollere placeringen af asfaltbeton, og sikre at specifikationerne overholdes, og at der ikke forekommer fejlagtige strømme.

Source: Sisyphus ODB